François Hollande crida a la unitat de les forces polítiques del Líban i s'ofereix com a mediador

François Hollande crida a la unitat de les forces polítiques del Líban i s'ofereix com a mediador
François Hollande crida a la unitat de les forces polítiques del Líban i s'ofereix com a mediador per evitar una desestabilització més gran de la zona

François Hollande crida a la unitat de les forces polítiques del Líban i s'ofereix com a mediador

Actualitzat