Fins a quatre hores de permís per votar el 21D, eleccions en un dia feiner

En cas que la jornada laboral i l'horari de votació coincideixin almenys dues hores, els treballadors tenen dret a un permís retribuït per anar a votar
Fins a quatre hores de permís per votar el 21D, eleccions en un dia feiner
Sant Joan Despí

Fins a quatre hores de permís per votar el 21D, eleccions en un dia feiner

En cas que la jornada laboral i l'horari de votació coincideixin almenys dues hores, els treballadors tenen dret a un permís retribuït per anar a votar
Redacció Actualitzat
Paperetes en una taula durant les eleccions al Parlament del 27 de setembre del 2015 (Reuters)

Paperetes en una taula durant les eleccions al Parlament del 27 de setembre del 2015 (Reuters)

Les del dijous 21D seran les primeres eleccions en un dia laborable a Catalunya en 37 anys. Repassem què diu la llei sobre el permís laboral per anar votar.

Qui té dret a permís?

Tots els treballadors que tinguin una jornada laboral que coincideixi almenys dues hores amb l'horari de la votació, que és de 9 del matí a 8 del vespre.

Quins permisos laborals hi ha?

Depèn del nombre d'hores que coincideixin la jornada laboral i l'horari de votació.

-Si coincideixen entre dues i quatre hores: permís retribuït de 2 hores.

-Si coincideixen entre 4 i 6 hores: permís retribuït de 3 hores.

-Si coincideixen 6 o més hores: permís retribuït de 4 hores.

-Si coincideixen un màxim de 2 hores: no hi ha dret a permís retribuït.

Què passa amb els treballadors a temps parcial?

En aquest cas, la durada del permís es reduirà de forma proporcional a la jornada de treball.

I amb els del torn de nit?

Per poder gaudir del permís, la jornada laboral ha de coincidir almenys dues hores amb l'horari de votació. Sí que tenen dret a canviar el torn per poder descansar abans de la votació.

Qui decideix com es distribueixen els permisos?

Les empreses s'encarreguen de repartir-los. També poden demanar un justificant als treballadors que acreditin que han destinat l'estona de permís a anar a exercir el dret a sufragi. És un imprès firmat pel president de la mesa electoral.

 

Quin permís tenen els presidents de mesa i els vocals?

En cas d'haver d'anar a una mesa, el permís és retribuït per a tota la jornada, en cas que per a la persona escollida sigui un dia laborable. A més, té dret a percebre una dieta i a una reducció de cinc hores l'endemà del dia de les eleccions.

Els suplents tenen permís retribuït per presentar-se al col·legi electoral i comprovar si s'hi han de quedar.

Hi ha permís per votar per correu?

En cas que es treballi lluny del domicili habitual o que hi hagi dificultats per poder anar a votar al col·legi que pertoca, hi ha un permís retribuït per fer el tràmit.

TEMES:
Eleccions 21D Article 155 Procés català