Europa es basa en l'experiència de les riuades de la Val d'Aran per homogeneïtzar dades en grans emergències

Europa es basa en l'experiència de les riuades de la Val d'Aran per homogeneïtzar dades en grans emergències

Europa es basa en l'experiència de les riuades de la Val d'Aran per homogeneïtzar dades en grans emergències

ACN Milà.-Un projecte europeu per homogeneïtzar la recollida de dades en grans emergències estudia l'experiència de les riuades a la Val d'Aran de 2013. La direcció general de Protecció Civil participa des d'ahir i fins demà dimecres a Milà a les jornades finals del projecte europeu IDEA que ha desenvolupat una metodologia sobre els danys produïts per grans emergències i catàstrofes com terratrèmols o grans inundacions. En concret en l'impacte sobre les persones i sobre els serveis bàsics a la població així com també pel que fa a la quantificació econòmica de les accions pel retorn a la normalitat. Protecció Civil ha aportat l'estudi del cas de les inundacions e l'Aran, que s'ha analitzat coordinant la participació del Conselh Generau d'Aran i altres organismes i empreses com Endesa, el Consorcio de Compensación de Seguros o la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació.

Protecció Civil ha estat un dels organismes responsables del desenvolupament del projecte IDEA (Improving Damage assesments to Enhance cost-benefit-Analyses), juntament amb la Universitat Politecnico di Milano (POLIMI), la Oxford Brookes University (Gran Bretanya), Protecció Civil de la regió d'Umbria (Itàlia) i l'espanyol Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC).Ells catalans han aportar al projecte la visió particular de la gestió d'emergències a Catalunya a través dels recursos propis de la Generalitat, especialment la coordinació i obtenció de dades que la Direcció General de Protecció Civil desenvolupa a través del Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya, CECAT, com a nucli de comunicacions i d'informació del risc i l'emergència, i àmbit de presa de decisions estratègica per a la protecció de la població. En aquesta coordinació s'ha destacat la que es desenvolupa amb les empreses de serveis bàsics (electricitat, aigua, gas, telecomunicacions) i amb els gestors de carreteres, d'una banda, i amb les administracions locals de l'altra.La sistematització de la recollida de dades de danys i la seva quantificació econòmica és imprescindible per desenvolupar un bon anàlisis de risc que permeti determinar la necessitat de mesures de prevenció i correcció per evitar noves grans emergències i catàstrofes, segons Protecció Civil. També ha d'evitar que el retorn a la normalitat a llarg termini es realitzi repetint els factors de risc que van generar l'emergència.L'interès dels socis pel projecte pel cas de la Val d'Aran s'ha concretat recentment en la prestació per part del centre DRMKC (Disaster Risc Management Knowledge Centre) de la Unió Europea, d'un servei de suport a la Direcció General de Protecció Civil per definir una base de dades de danys i costos de les emergències que serveixi alhora com a mesura per als indicadors del Programa Marc Sendai de les Nacions Unides per la reducció del risc de desastre en el període 2015-2030.El projecte, amb un pressupost total de 590.000 euros finançat per la Unió Europea a través dels programes ECHO (Humanitarian Aid and Civil Protection), es va inciar el 2014 amb l'objectiu de desenvolupar metodologies estandarditzades per a la recollida de dades dels danys de les grans emergències i catàstrofes, tant pel que fa a les dades immediates que s'obtenen durant la gestió de l'emergència com és els danys i impacte sobre les persones i sobre els serveis bàsics a la població, com pel que fa a la quantificació econòmica de les accions pel retorn a la normalitat, en l'anomenada fase de recuperació de qualsevol gran emergència, en les funcions pròpies de protecció civil.Fruit de l'anàlisi de diversos casos d'estudi que s'han produït recentment a diferents àmbits europeus, s'han definit aquestes metodologies i els paràmetres per la recollida de dades d'aquests danys i costos.