Espanya suspèn en innovació empresarial en comparació amb els nous països de la UE

L'estat espanyol suspèn en innovació empresarial, segons un informe de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'estudi diu que l'Estat té poques empreses amb innovació pròpia, fins i tot en comparació amb els últims països que s'han incorporat a la Unió Europea. Les dades diuen que la majoria d'empreses espanyoles tenen poca creativitat perquè es limiten a adaptar les innovacions i els equipaments d'altres. Segons l'estudi, aquesta és una característica típica de les pimes.
Espanya suspèn en innovació empresarial en comparació amb els nous països de la UE
Barcelona

Espanya suspèn en innovació empresarial en comparació amb els nous països de la UE

L'estat espanyol suspèn en innovació empresarial, segons un informe de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'estudi diu que l'Estat té poques empreses amb innovació pròpia, fins i tot en comparació amb els últims països que s'han incorporat a la Unió Europea. Les dades diuen que la majoria d'empreses espanyoles tenen poca creativitat perquè es limiten a adaptar les innovacions i els equipaments d'altres. Segons l'estudi, aquesta és una característica típica de les pimes.
Actualitzat
Espanya té poques empreses que facin innovació pròpia en comparació amb alguns dels països que s'han incroporat recentment a la Unió Europea, segons un estudi fet per la Universitat Autònoma de Barcelona.

La professora que ha dirigit l'estudi titulat "La rendibilitat de la inversió en investigació, desenvolupament i innovació (I+D+I), Isabel Busom, destaca que el gruix de les empreses espanyoles són "adaptadores d'innovacions i equipaments i que fan "poc de creació".

Aquesta característica és especialment certa en el cas de les petites i mitjanes empreses. Però l'estudi també destaca que la despesa pública en I+D a l'Estat no arriba ni a l'1%. Una xifra molt inferior a la mitjana europea, situada gairebé en el 2%. En un any les empreses espanyoles han sol·licitat, per milió d'habitants, unes 24 patents a l'Oficina Europea de Patents. En contra, els altres països europeus han demanat de mitjana unes 161 patents.

Entre les conclusions de la investigació, la professora assenyala que per fer rendible la innovació cal que l'empresa compti amb un capital humà qualificat, capacitat de finançament, com capital risc invertit en projectes d'innovació, educació i formació continuada, així com la mobilitat del personal especialitzat.