Espanya és el tercer país de la UE que està més lluny dels objectius de plena ocupació

Espanya és el tercer país de la Unió Europea més allunyat dels objectius de plena ocupació fixats a la Cimera de Lisboa pel 2010. Ho recull un informe sobre el mercat laboral a Europa el 2003 presentat per la Comissió Europea. L'estudi explica que l'estat espanyol ha d'incrementar encara un 11,6 % la seva taxa d'ocupació, si es pren com a referent l'atur del 2002, per aconseguir l'objectiu del 70% d'ocupació.
Espanya és el tercer país de la UE que està més lluny dels objectius de plena ocupació
Comissió Europea

Espanya és el tercer país de la UE que està més lluny dels objectius de plena ocupació

Espanya és el tercer país de la Unió Europea més allunyat dels objectius de plena ocupació fixats a la Cimera de Lisboa pel 2010. Ho recull un informe sobre el mercat laboral a Europa el 2003 presentat per la Comissió Europea. L'estudi explica que l'estat espanyol ha d'incrementar encara un 11,6 % la seva taxa d'ocupació, si es pren com a referent l'atur del 2002, per aconseguir l'objectiu del 70% d'ocupació.
Actualitzat
L'informe reconeix que l'ocupació ha augmentat a Espanya entre el 1997 i el 2002 un 9,1%, però diu que l'esforç ha de ser superior, sobretot en relació amb l'ocupació de les dones. La Comissió diu que l'activitat i l'ocupació a la Unió Europea han augmentat, tot i el desenvolupament econòmic dèbil. La desocupació ha disminuït els últims anys a la majoria dels països europeus, amb l'excepció de Polònia, que té una taxa d'atur del 20%. L'ocupació entre els estrangers és inferior, en 14 punts, a l'ocupació dels que han nascut al país. Els immigrants continuen fent els treballs menys remunerats, però tendeixen a estar més ben qualificats.