Espadaler anuncia mà dura per als ramaders que no apliquin la normativa sobre gestió de purins

El conseller de Medi Ambient de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha dit que el seu departament, conjuntament amb la Conselleria d'Agricultura, concedirà el temps suficient a tots els ramaders que ho demanin per presentar el Pla de Gestió de Purins. Ha afegit, però, que els ramaders que no adeqüin les seves explotacions a la nova normativa seran sancionats durament.
Espadaler anuncia mà dura per als ramaders que no apliquin la normativa sobre gestió de purins
Tàrrega

Espadaler anuncia mà dura per als ramaders que no apliquin la normativa sobre gestió de purins

El conseller de Medi Ambient de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha dit que el seu departament, conjuntament amb la Conselleria d'Agricultura, concedirà el temps suficient a tots els ramaders que ho demanin per presentar el Pla de Gestió de Purins. Ha afegit, però, que els ramaders que no adeqüin les seves explotacions a la nova normativa seran sancionats durament.
Actualitzat
Després dels diversos casos de contaminació del sòl per nitrats, la Generalitat va establir un decret, l'any passat, per controlar exhaustivament la gestió de residus de les granges. Així, cada ramader havia de redactar un pla en què expliqués què feia amb els purins i els fems. Tenien de marge fins al 8 d'agost per presentar-lo, però molts no han tingut temps perquè asseguren que la paperassa necessària els ha arribat massa tard. Només un 14% dels ramaders amb granges en zones vulnerables per la contaminació per nitrats han presentat el Pla de Gestió de Fems i Purins. El 20% han sol·licitat una pròrroga a la presentació del pla i la resta, dos terços de les 7.000 granges, no han dit res. Els pagesos i ramaders són conscients de la contaminació per adobar amb excés els cultius, i no defugen la seva responsabilitat en aquest problema però demanen un ajornament que, segons el conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, se'ls concedirà sempre que manifestin la voluntat d'adequar la seva explotació a la normativa actual. Espadaler s'ha mostrat comprensiu amb les reclamacions dels ramaders però, per altra banda, també ha avisat que els que no respectin la normativa de dejeccions ramaderes s'hauran d'afrontar a les sancions previstes en el decret. El conseller ha defensat aquesta actitud estricta tant pel respecte que es mereix el medi ambient com la resta del sector que volen fer les coses ben fetes.