Es posa a exposició pública la instal·lació del parc eòlic de les Forques

La Generalitat de Catalunya ha posat a exposició pública el projecte de parc eòlic que es vol instal·lar als municipis de Forès i Passanant, a la Conca de Barberà. El projecte preveu la instal·lació de 15 unitats de 1.500 quilowatts cadascuna, formades per torres tubulars de fins a 80 metres d'altura i tres pales de 80 metres de diàmetre per a la producció de 22,5 megawatts d'energia elèctrica. El cost del projecte s'acosta als 20 milions d'euros i l'ha presentat Gerr Grupo Energético XXI, SA (GERRSA).
Es posa a exposició pública la instal·lació del parc eòlic de les Forques
Forès

Es posa a exposició pública la instal·lació del parc eòlic de les Forques

La Generalitat de Catalunya ha posat a exposició pública el projecte de parc eòlic que es vol instal·lar als municipis de Forès i Passanant, a la Conca de Barberà. El projecte preveu la instal·lació de 15 unitats de 1.500 quilowatts cadascuna, formades per torres tubulars de fins a 80 metres d'altura i tres pales de 80 metres de diàmetre per a la producció de 22,5 megawatts d'energia elèctrica. El cost del projecte s'acosta als 20 milions d'euros i l'ha presentat Gerr Grupo Energético XXI, SA (GERRSA).
Actualitzat
El futur parc eòlic, que se situaria a unes altures compreses entre 700 i 800 metres sobre el nivell del mar, es preveu que compti també amb una subestació transformadora pròpia del parc, amb un transformador de 20/220 quilowatts de 25 megawatts, a l'intempèrie, i proteccions i equips de comptatge allotjats en un edifici de control i comandament. La descripció, les especificacions i la justificació dels elements que integren el parc estan recollides en el projecte bàsic realitzat per l'enginyer tècnic industrial Carlos Romero March. El projecte de generació elèctrica i estudi d'impacte ambiental és a disposició del públic per a coneixement general i perquè totes aquelles persones o entitats que es considerin afectades puguin examinar-lo a les oficines de la Subdirecció General d'Indústria, Comerç i Turisme. Contra aquest projecte es poden presentar, per triplicat, les al·legacions que creguin oportunes en un termini de vint dies a partir d'avui mateix.