Es detecten 100 casos anuals de malalties minoritàries en nadons

Barcelona (ACN).- Cada any, el Departament de Salut detecta uns 100 casos de malalties minoritàries en nadons, gràcies al programa de cribratge neonatal que es va ampliar, el 2013, de 3 a 22 patologies. Les malalties que es detecten aquest cribratge són congènites, i majoritàriament formen part d'aquest grup anomenat ''malalties rares'' per la baixa prevalença que registren. Les conseqüències però són importants, posant a vegades en perill la vida del nadó, i per això, una detecció precoç i un tractament adequat en els primers dies de vida poden reduir-ne els efectes, així com millorar la qualitat de vida futura de l'infant. Actualment, la ''prova del taló'' ja permet detectar fins a 23 malalties.
Es detecten 100 casos anuals de malalties minoritàries en nadons

Es detecten 100 casos anuals de malalties minoritàries en nadons

Barcelona (ACN).- Cada any, el Departament de Salut detecta uns 100 casos de malalties minoritàries en nadons, gràcies al programa de cribratge neonatal que es va ampliar, el 2013, de 3 a 22 patologies. Les malalties que es detecten aquest cribratge són congènites, i majoritàriament formen part d'aquest grup anomenat ''malalties rares'' per la baixa prevalença que registren. Les conseqüències però són importants, posant a vegades en perill la vida del nadó, i per això, una detecció precoç i un tractament adequat en els primers dies de vida poden reduir-ne els efectes, així com millorar la qualitat de vida futura de l'infant. Actualment, la ''prova del taló'' ja permet detectar fins a 23 malalties.