Entra en vigor la llei que permet investigar amb cèl·lules mare embrionàries

Ja ha entrat en vigor la reforma de la Llei de Reproducció Assistida que obre la porta a la investigació amb cèl·lules mare embrionàries. La norma estableix un termini de 2 mesos perquè els centres de reproducció assistida comuniquin el número exacte de preembrions que conserven i l'estat en què es troben. Per evitar possibles acumulacions futures, la llei estableix que només es permetrà fecundar 3 oòcits en cada cicle i, a més, les parelles progenitores determinaran el destí dels preembrions humans que hagin estat crioconservats amb anterioritat a l'aprovació de la norma.
Entra en vigor la llei que permet investigar amb cèl·lules mare embrionàries
Reforma de la Llei de Reproducció Assistida

Entra en vigor la llei que permet investigar amb cèl·lules mare embrionàries

Ja ha entrat en vigor la reforma de la Llei de Reproducció Assistida que obre la porta a la investigació amb cèl·lules mare embrionàries. La norma estableix un termini de 2 mesos perquè els centres de reproducció assistida comuniquin el número exacte de preembrions que conserven i l'estat en què es troben. Per evitar possibles acumulacions futures, la llei estableix que només es permetrà fecundar 3 oòcits en cada cicle i, a més, les parelles progenitores determinaran el destí dels preembrions humans que hagin estat crioconservats amb anterioritat a l'aprovació de la norma.
Actualitzat
Entre les opcions de les parelles, hi ha mantenir els preembrions congelats fins a ser tranferits; la donació sense ànim de lucre a altres parelles que ho sol·licitin, o el consentiment per tal que les estructures biològiques obtingudes en el moment de la descongelació es puguin fer servir amb finalitats d'investigació. Diverses organitzacions han coincidit a indicar que a tot l'Estat hi ha uns 35.000 preembrions congelats. En el termini màxim de mig any, el govern central aprovarà l'estatut del Centre de Trasplantaments i Medicina Regenerativa, un nou organisme que serà l'encarregat de descongelar els embrions i gestionar el banc de línies cel·lulars.