Entra en vigor la llei de dependència, que atendrà més d'un milió de persones

Aquest 2007 ha entrat en vigor la llei de dependència que va aprovar el Congrés al novembre, que obliga l'Estat a atendre totes les persones que requereixin l'ajuda d'altres per a les necessitats bàsiques. Es calcula que actualment hi ha 1.125.000 persones dependents a l'estat espanyol.
Entra en vigor la llei de dependència, que atendrà més d'un milió de persones
Madrid

Entra en vigor la llei de dependència, que atendrà més d'un milió de persones

Aquest 2007 ha entrat en vigor la llei de dependència que va aprovar el Congrés al novembre, que obliga l'Estat a atendre totes les persones que requereixin l'ajuda d'altres per a les necessitats bàsiques. Es calcula que actualment hi ha 1.125.000 persones dependents a l'estat espanyol.
Actualitzat

Amb la llei de dependència, que es desenvoluparà gradualment fins al 2015, es reconeix el dret a rebre serveis d'atenció domiciliària, teleassistència i centres de dia o residències, així com prestacions econòmiques vinculades a la contractació de serveis privats. A més, recull la possibilitat que els cuidadors familiars rebin una compensació econòmica i siguin donats d'alta a la Seguretat Social.

Durant el 2007, tothom qui ho demani podrà sotmetre's a una avaluació per determinar el grau i el nivell de dependència i, per tant, determinar també a quines prestacions té dret. Malgrat tot, durant aquest any només podran obtenir prestacions les persones a qui es reconegui una gran dependència, és a dir, que tenen una pèrdua total d'autonomia mental o física.

El finançament del sistema recaurà en les comunitats autònomes, l'administració central i els usuaris. Es determinarà el tipus de prestació a què té dret cada persona en funció del seu nivell de dependència i els usuaris no pagaran mai més del 30% del servei.