Endesa valoritza el 58% dels residus gestionats a les comarques lleidatanes durant el 2016

Endesa valoritza el 58% dels residus gestionats a les comarques lleidatanes durant el 2016

Endesa valoritza el 58% dels residus gestionats a les comarques lleidatanes durant el 2016

Alguns dels residus retirats per Endesa durant l'any 2016 a les comarques de Lleida i als quals s'han destinat a altres usos. (Horitzontal)

Alguns dels residus retirats per Endesa durant l'any 2016 a les comarques de Lleida i als quals s'han destinat a altres usos. (Horitzontal)

ACN Lleida.-Endesa ha aconseguit valoritzar el 58% dels residus retirats durant el 2016 a les comarques lleidatanes. La companyia porta a terme aquest procés per aprofitar al màxim els residus derivats de les diferents obres de manteniment i millora de la xarxa elèctrica que Endesa efectua a la demarcació de Lleida. Segons la firma, la valorització pretén anar un pas més enllà de la gestió dels residus, ja que intenta reutilitzar i aprofitar aquests materials per a unes altres utilitats. Així, el 38% del material processat correspon a residus especials, com per exemple oli aïllant i emulsions d'aigua amb oli dels transformadors; mentre que el gruix important dels residus, el 62% que gestionats per Endesa a les comarques lleidatans són els coneguts com a residus no especials (ferralla, aïlladors, runa, cablejat elèctric, pals de formigó, paper i plàstics, entre d'altres).

Segons explica Endesa, els residus passen per emmagatzematge intermedi a instal·lacions específiques, equipades amb uns compartiments amb contenidors específics degudament etiquetats d'acord amb la naturalesa de cada residu, a més d'un magatzem tancat per a residus especials. Des d'aquests contenidors, els residus es lliuren als corresponents gestors especialitzats per al seu aprofitament o la seva eliminació controlada quan no és possible la seva valorització.La companyia porta a terme aquesta gestió acurada i especialitzada dels residus d'acord amb la seva política ambiental, que destaca per una clara aposta per la sostenibilitat com a projecció d'una empresa de futur, i també està d'acord amb el nou concepte d'economia circular que promou un nou model productiu més sostenible que té com a pilars fonamentals l'eficiència i l'optimització dels recursos disponibles. En aquest sentit, Endesa treballa per la disminució progressiva del consum de recursos i la reducció de l'impacte sobre el medi ambient on es desenvolupa la major part del l'activitat productiva.