En què consisteix la reforma dels Forcem promoguda per Zaplana?

En què consisteix la reforma dels Forcem promoguda per Zaplana?
Formació Contínua

En què consisteix la reforma dels Forcem promoguda per Zaplana?

Actualitzat
Durant anys els diners que es descompten de les nòmines dels treballadors en concepte de formació han anat a parar a una fundació, el Forcem, gestionada des de Madrid per sindicats, empresaris i govern espanyol. Aquesta fundació adjudicava anualment els cursos que programen sindicats i empresaris, els pagava i hi afegia diners de fons europeus. A més, els supervisava. Però el frau detectat en alguns cursos, les exigències d'Europa i una sentència del Tribunal Constitucional que obliga a retornar les competències i la gestió a Catalunya i Galícia han forçat el govern a canviar-ne el model. El ministre Zaplana ha dissenyat un model en què el 70% dels diners serà de gestió directa dels empresaris. De mitjana, cada empresari es podrà descomptar directament de les cotitzacions 57 euros per cada treballador. Aquests diners en forma de bonificacions els haurà de destinar a la formació i reciclatge. Això, en empreses grans significa molts recursos i possibilitats de fer cursos, però a les empreses petites i mitjanes els deixa amb més dificultats a l'hora de plantejar-se la formació dels treballadors. Per això s'han establert mecanismes perquè les quantitats que es puguin descomptar als petits empresaris siguin més grans. A més, els plans i les ajudes hauran de tenir el vistiplau dels representants dels treballadors. Si la majoria dels recursos es gastaran directament, n'hi ha una part, el 30%, més de dos-cents milions d'euros, que aniran a parar a contractes programa i a accions complementàries de sindicats i empresaris. Amb aquest model, les comunitats autònomes tindran informació dels plans, però cap manera de determinar en quins aspectes han d'incidir.