En dos mesos de vigència de la reforma laboral, 124.000 contractes temporals s'han convertit en fixos

Durant els dos mesos de vigència de la reforma laboral, 124.000 contractes temporals han passat a ser fixos. Això representa gairebé un 200% més que els mesos de juliol i agost de l'any passat. Les dades les ha donat el ministre de Treball, Jesús Caldera.
En dos mesos de vigència de la reforma laboral, 124.000 contractes temporals s'han convertit en fixos
Madrid

En dos mesos de vigència de la reforma laboral, 124.000 contractes temporals s'han convertit en fixos

Durant els dos mesos de vigència de la reforma laboral, 124.000 contractes temporals han passat a ser fixos. Això representa gairebé un 200% més que els mesos de juliol i agost de l'any passat. Les dades les ha donat el ministre de Treball, Jesús Caldera.
El nombre total de contractes indefinits que s'han registrat en els dos últims mesos a l'INEM ha estat de més de 253.000, dels quals la majoria, més de 124.000, han estat temporals convertits a fixos. També s'han subscrit més de 33.000 contractes indefinits beneficiats d'alguna bonificació prevista en la reforma laboral.

Pel ministre de Treball, que ha qualificat les xifres d'espectaculars, aquestes dades auguren que se superarà l'objectiu del govern de transformar en fixos mig milió de contractes temporals en els primers sis mesos de vigència de la reforma. Per desembre s'espera haver arribat als 800.000 contractes.

Al seu parer, la major part dels contractes indefinits registrats ens els últims dos mesos són conseqüència directa del pla extraordinari d'incentius que inclou la reforma laboral, entre els quals destaca la bonificació de 800 euros durant tres anys per la conversions a contractes indefinits.

Tot i que les xifres de contractació d'aquests últims dos mesos són molt similars a les registrades en el mateix període del 2005, Jesús Caldera no té cap dubte que la reforma laboral és un èxit, perquè els contractes indefinits han augmentat un 55%. Així, mentre que l'agost del 2005 la contractació indefinida suposava el 7% del total, al mateix mes del 2006 ha representat gairebé l'11%.

A partir del 15 d'agost, el ministeri posarà en marxa una campanya institucional per informar dels avantatges de la reforma laboral.