Empreses d'autobusos denuncien que la proliferació dels ressalts provoca avaries, genera contaminació acústica i ambiental i fa més lent el servei

Empreses d'autobusos denuncien que la proliferació dels ressalts provoca avaries, genera contaminació acústica i ambiental i fa més lent el servei

Empreses d'autobusos denuncien que la proliferació dels ressalts provoca avaries, genera contaminació acústica i ambiental i fa més lent el servei