Els usuaris podran canviar de companyia de telèfon mantenint el número amb una sola trucada

Els usuaris que es vulguin canviar de companyia de telèfon i conservar el número ho podran fer amb només una trucada. Fins ara, havien d'enviar una sol·licitud per escrit. La Comissió del Mercat de les Telecomunicacions pretén així agilitar els tràmits, i facilitar la lliure competència entre operadors. Per verificar que les dades de l'usuari són certes i que no hi ha interessos de cap empresa telefònica, la trucada l'haurà d'atendre una empresa independent. Quan el client truqui a la seva companyia per donar-se de baixa, l'operador haurà de transferir la trucada a una agència verificadora, que enregistrarà la conversa i comprovarà que totes les dades siguin certes.
Els usuaris podran canviar de companyia de telèfon mantenint el número amb una sola trucada
Barcelona

Els usuaris podran canviar de companyia de telèfon mantenint el número amb una sola trucada

Els usuaris que es vulguin canviar de companyia de telèfon i conservar el número ho podran fer amb només una trucada. Fins ara, havien d'enviar una sol·licitud per escrit. La Comissió del Mercat de les Telecomunicacions pretén així agilitar els tràmits, i facilitar la lliure competència entre operadors. Per verificar que les dades de l'usuari són certes i que no hi ha interessos de cap empresa telefònica, la trucada l'haurà d'atendre una empresa independent. Quan el client truqui a la seva companyia per donar-se de baixa, l'operador haurà de transferir la trucada a una agència verificadora, que enregistrarà la conversa i comprovarà que totes les dades siguin certes.
Actualitzat
En el conjunt de l'estat, unes 300.000 persones es canvien cada mes de companyia de telèfon mòbil, i 100.000, de fix.