Els turistes que siguin víctimes d'un furt a Barcelona podran presentar denúncia des de l'hotel

Els turistes de Barcelona víctimes d'un furt podran presentar denúncia des de l'hotel sense haver-se de desplaçar a una comissaria dels Mossos d'Esquadra. Aquests mesos de juliol i agost es farà una prova pilot en divuit hotels del districte de les Corts i després es valorarà estendre l'experiència a tota la ciutat.
Els turistes que siguin víctimes d'un furt a Barcelona podran presentar denúncia des de l'hotel
Barcelona

Els turistes que siguin víctimes d'un furt a Barcelona podran presentar denúncia des de l'hotel

Els turistes de Barcelona víctimes d'un furt podran presentar denúncia des de l'hotel sense haver-se de desplaçar a una comissaria dels Mossos d'Esquadra. Aquests mesos de juliol i agost es farà una prova pilot en divuit hotels del districte de les Corts i després es valorarà estendre l'experiència a tota la ciutat.
Actualitzat
Un furt a un grup de turistes en un carrer de Barcelona

Un furt a un grup de turistes en un carrer de Barcelona

La Direcció General de la Policia, el Gremi d'Hotels de Barcelona i la Direcció General de Turisme han signat un conveni de col·laboració per millorar l'atenció que reben els turistes de la ciutat de Barcelona que hagin estat víctimes d'un furt o pèrdua d'objectes, acord que preveu que no hagin d'anar a la comissaria per presentar la denúncia corresponent.

Per fer-ho, treballadors qualificats dels establiments hotelers, que ja estan rebent formació de la policia, trametran la denúncia a través d'internet i la faran arribar a la policia, que en un període màxim de 30 minuts la validarà i la retornarà signada a l'establiment, per poder-ne lliurar una còpia al denunciant.

La denúncia és un document bilingüe, en què una de les llengües sempre és el català, i les altres són el castellà, l'anglès, el francès, l'italià, l'alemany i el japonès, i consta de dues parts. En la primera es descriuen les circumstàncies dels fets, les dades de la persona denunciant i la documentació que s'adjunta. La segona és una llista dels objectes robats i la signatura de la persona denunciant.