Els treballadors espanyols s'estan moltes hores a la feina però no rendeixen prou

La baixa productivitat espanyola preocupa cada vegada més els experts econòmics. Per això, últimament han sortit molts estudis sobre el tema. Avui ha estat el BBVA el que ha alertat sobre els riscos que els treballadors espanyols siguin menys productius que els d'altres països. Treballen més hores, però no rendeixen prou.
Els treballadors espanyols s'estan moltes hores a la feina però no rendeixen prou
Madrid

Els treballadors espanyols s'estan moltes hores a la feina però no rendeixen prou

La baixa productivitat espanyola preocupa cada vegada més els experts econòmics. Per això, últimament han sortit molts estudis sobre el tema. Avui ha estat el BBVA el que ha alertat sobre els riscos que els treballadors espanyols siguin menys productius que els d'altres països. Treballen més hores, però no rendeixen prou.
Actualitzat

Un treballador espanyol no aprofita tan bé les hores de feina com ho fa un nord-americà o un de la Unió Europea. Això ho diu un estudi del BBVA que assenyala que per fer la mateixa feina a Espanya es necessiten quatre hores i als Estats Units només tres, un tema preocupant segons els experts. Tot i això, aquesta diferència es compensa en part perquè aquí es treballen més hores.


Segons l'estudi, un dels motius de la baixa productivitat és que Espanya no està especialitzada a fer productes competititus i dinàmics com l'alta tecnologia. A part que Espanya hi inverteix molt -el tèxtil o el calçat-, ja hi ha altres països que fan el mateix a preus més baixos.


Els autors de l'estudi també assenyalen que molts professsionals qualificats ocupen llocs per sota de la seva capacitat, i això els fa baixar productivitat.

Com a solució per augmentar la productivitat, l'estudi apunta que els empresaris incentivin els seus assalariats, que apostin per productes amb forta demanda i de major qualitat i que creïn empreses a països amb mà d'obra barata.