Els ramaders del Ripollès creuen que la reforma agrària de la UE abaixarà el preu del vacum

Als ramaders del Ripollès els preocupa la reforma de la política agrària que prepara la Unió Europea. Temen que això perjudiqui el preu de la carn de vedella, del qual ara depenen, i es primin més les ajudes a les explotacions. Una quarta part de la cabana de vacum de carn de Catalunya es troba al Ripollès. En total, són més d'onze mil vaques de carn repartides en unes tres-centes explotacions, que converteixen aquest sector en el més important de la ramaderia de la comarca.
Els ramaders del Ripollès creuen que la reforma agrària de la UE abaixarà el preu del vacum
Ripoll

Els ramaders del Ripollès creuen que la reforma agrària de la UE abaixarà el preu del vacum

Als ramaders del Ripollès els preocupa la reforma de la política agrària que prepara la Unió Europea. Temen que això perjudiqui el preu de la carn de vedella, del qual ara depenen, i es primin més les ajudes a les explotacions. Una quarta part de la cabana de vacum de carn de Catalunya es troba al Ripollès. En total, són més d'onze mil vaques de carn repartides en unes tres-centes explotacions, que converteixen aquest sector en el més important de la ramaderia de la comarca.
Per això, els agricultors i ramaders ripollesos estan especialment preocupats per la reforma de la política agrària comunitària que està estudiant la Unió Europea. Aquesta reforma tendeix a abaixar el preu de la carn i a apujar les ajudes que es donen als ramaders, però aquests reclamen poder viure de la seva feina. Unió de Pagesos també ha alertat que aquesta reforma comportarà un desacoblament de les ajudes, ja que es concedirà una prima única per explotació, sense tenir en compte el que s'hi produeix. Tant pel sindicat com pels mateixos agricultors i ramaders, el pronòstic no pot ser pitjor: si tot això tira endavant, perilla el futur de moltes granges de la comarca.