Els radars detecten dos conductors a les carreteres de Tarragona a 192 i 200 km/h

Els radars detecten dos conductors a les carreteres de Tarragona a 192 i 200 km/h

Els radars detecten dos conductors a les carreteres de Tarragona a 192 i 200 km/h

Actualitzat