Els mossos d'esquadra i els policies locals tindran un títol de formació professional si passen per l'Institut de Seguretat Pública

Barcelona.- Els mossos d'esquadra i els agents de les policies locals que es graduïn a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), antiga Escola de Policia, obtindran el títol de Tècnic de grau mitjà ja que s'accepten aquests coneixements com una formació professional. El Ministeri d'Educació ha establert l'equivalència de la categoria bàsica d'agents dels mossos al títol de tècnic corresponent a la formació professional. Tot i això, aquesta mesura no afecta les policies locals que han estudiat a l'ISPC i per això la Comissió de la Policia de Catalunya demanarà formalment al Departament d'Educació que, d'acord amb les seves competències, aprovi l'equivalència per aquests agents municipals.
Els mossos d'esquadra i els policies locals tindran un títol de formació professional si passen per l'Institut de Seguretat Pública

Els mossos d'esquadra i els policies locals tindran un títol de formació professional si passen per l'Institut de Seguretat Pública

Barcelona.- Els mossos d'esquadra i els agents de les policies locals que es graduïn a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), antiga Escola de Policia, obtindran el títol de Tècnic de grau mitjà ja que s'accepten aquests coneixements com una formació professional. El Ministeri d'Educació ha establert l'equivalència de la categoria bàsica d'agents dels mossos al títol de tècnic corresponent a la formació professional. Tot i això, aquesta mesura no afecta les policies locals que han estudiat a l'ISPC i per això la Comissió de la Policia de Catalunya demanarà formalment al Departament d'Educació que, d'acord amb les seves competències, aprovi l'equivalència per aquests agents municipals.