Els metges podran tenir una segona feina al sector públic

Barcelona.- El personal mèdic que presta els seus serveis en els àmbits assistencials de l'atenció primària, hospitalària, sociosanitària i de la salut mental en entitats que presten serveis sanitaris de titularitat pública podran desenvolupar un segon lloc de treball de caràcter assistencial en el sector públic sanitari i en els centres residencials de la xarxa pública de serveis socials. Una mesura acordada pel Govern aquest dimarts en una declaració de l'interès públic. Amb aquest acord, per primera vegada a Catalunya, es permet compatibilitzar al personal mèdic un segon lloc de treball públic de caràcter assistencial, sent una excepció qualificada a la regla general de dedicació del personal al servei de les administracions públiques a un sol lloc de treball.
Els metges podran tenir una segona feina al sector públic

Els metges podran tenir una segona feina al sector públic

Barcelona.- El personal mèdic que presta els seus serveis en els àmbits assistencials de l'atenció primària, hospitalària, sociosanitària i de la salut mental en entitats que presten serveis sanitaris de titularitat pública podran desenvolupar un segon lloc de treball de caràcter assistencial en el sector públic sanitari i en els centres residencials de la xarxa pública de serveis socials. Una mesura acordada pel Govern aquest dimarts en una declaració de l'interès públic. Amb aquest acord, per primera vegada a Catalunya, es permet compatibilitzar al personal mèdic un segon lloc de treball públic de caràcter assistencial, sent una excepció qualificada a la regla general de dedicació del personal al servei de les administracions públiques a un sol lloc de treball.