Els locals amb un aforament de 150 persones hauran de tenir un vigilant

Els locals amb un aforament de 150 persones hauran de tenir un vigilant
NOVA NORMATIVA VIGILÀNCIA ESPECTACLES

Els locals amb un aforament de 150 persones hauran de tenir un vigilant

Actualitzat
Dimarts, el govern català va aprovar el decret que regula la vigilància d'espectacles i activitats recreatives. La nova normativa, que es començarà a aplicar a finals d'agost, afecta els bars musicals, les discoteques, les sales de ball, concerts, cafès-teatre, revetlles i celebracions similars. Als locals amb espectacles inclosos hi haurà d'haver, com a mínim, un vigilant jurat si l'aforament és de més de 150 persones. La proporció es duplicarà quan hi hagi 450 persones. Si l'espectacle el segueixen més de 750 persones, el local haurà de contractar els serveis de tres vigilants jurats, i de quatre si l'aforament depassa les 1.000 persones. A partir d'aquesta xifra, hi haurà d'haver un vigilant més per cada fracció de mil persones. Aquest barem s'haurà de complir igualment a les zones de carpes o bars musicals, en funció de la suma de tots els aforaments. Queden exemptes del decret les activitats de joc o esportives, les atraccions i els espectacles taurins. També hi ha excepcions en el cas d'activitats o espectacles organitzats en locals que puguin garantir la seguretat dels usuaris mitjançant la policia local.