Els joves catalans destinen el 70% del sou a comprar-se un pis

El preu de la vivenda puja a un ritme molt superior al dels sous dels joves. L'any passat, al tercer trimestre, els pisos es van encarir un 3,5%, mentre que els salaris dels joves només van augmentar 4 dècimes. Ho diu un informe del Consell de la Joventut d'Espanya, segons el qual per comprar-se un pis, un jove hi hauria de destinar avui dia més de la meitat del sou. A Catalunya aquest percentatge se situaria al 70% del sou. De fet, si un jove català es volgués comprar un pis hauria de destinar-hi l'equivalent a 14 anys de sou íntegre.
Els joves catalans destinen el 70% del sou a comprar-se un pis
Consell de la Joventut d'Espanya

Els joves catalans destinen el 70% del sou a comprar-se un pis

El preu de la vivenda puja a un ritme molt superior al dels sous dels joves. L'any passat, al tercer trimestre, els pisos es van encarir un 3,5%, mentre que els salaris dels joves només van augmentar 4 dècimes. Ho diu un informe del Consell de la Joventut d'Espanya, segons el qual per comprar-se un pis, un jove hi hauria de destinar avui dia més de la meitat del sou. A Catalunya aquest percentatge se situaria al 70% del sou. De fet, si un jove català es volgués comprar un pis hauria de destinar-hi l'equivalent a 14 anys de sou íntegre.
Actualitzat