Els jesuïtes de Catalunya aposten per una més 'gran col·laboració internacional'

Barcelona.- Els jesuïtes reunits a la Casa d'Exercicis Cova Sant Ignasi de Manresa en la Congregació Provincial dels Jesuïtes de Catalunya han aprovat presentar a la pròxima Congregació General de Roma un total de nou postulats sobre temes i qüestions que els jesuïtes catalans consideren haurien de ser tractats en aquella reunió internacional. Un dels punts més importants que els participants han volgut destacar és la necessitat d'augmentar la col·laboració internacional entre zones, que ha d'ajudar a millorar l'eficàcia del treball que es porta a terme, així com també el coneixement i la relació entre persones i institucions de països i cultures molt diferents.
Els jesuïtes de Catalunya aposten per una més 'gran col·laboració internacional'

Els jesuïtes de Catalunya aposten per una més 'gran col·laboració internacional'

Barcelona.- Els jesuïtes reunits a la Casa d'Exercicis Cova Sant Ignasi de Manresa en la Congregació Provincial dels Jesuïtes de Catalunya han aprovat presentar a la pròxima Congregació General de Roma un total de nou postulats sobre temes i qüestions que els jesuïtes catalans consideren haurien de ser tractats en aquella reunió internacional. Un dels punts més importants que els participants han volgut destacar és la necessitat d'augmentar la col·laboració internacional entre zones, que ha d'ajudar a millorar l'eficàcia del treball que es porta a terme, així com també el coneixement i la relació entre persones i institucions de països i cultures molt diferents.