Els hospitals lleidatans Arnau de Vilanova, Santa Maria i Comarcal del Pallars renoven l'acreditació de Salut amb qualificacions excel·lents

Lleida (ACN).- L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, l'Hospital de Santa Maria i l'Hospital Comarcal del Pallars han renovat l'acreditació de qualitat del Departament de Salut amb una puntuació superior al 92% en tots tres casos, millorant així els resultats obtinguts en la darrera acreditació del 2008. L'acreditació és el procés pel qual una organització sanitària s'incorpora a un sistema de verificació externa que determina el reconeixement d'un nivell de qualitat i competència superior als estàndards exigibles per a l'autorització administrativa d'un centre sanitari. La certificació és imprescindible perquè els hospitals puguin prestar serveis d'atenció sanitària pública a Catalunya.
Els hospitals lleidatans Arnau de Vilanova, Santa Maria i Comarcal del Pallars renoven l'acreditació de Salut amb qualificacions excel·lents

Els hospitals lleidatans Arnau de Vilanova, Santa Maria i Comarcal del Pallars renoven l'acreditació de Salut amb qualificacions excel·lents

Lleida (ACN).- L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, l'Hospital de Santa Maria i l'Hospital Comarcal del Pallars han renovat l'acreditació de qualitat del Departament de Salut amb una puntuació superior al 92% en tots tres casos, millorant així els resultats obtinguts en la darrera acreditació del 2008. L'acreditació és el procés pel qual una organització sanitària s'incorpora a un sistema de verificació externa que determina el reconeixement d'un nivell de qualitat i competència superior als estàndards exigibles per a l'autorització administrativa d'un centre sanitari. La certificació és imprescindible perquè els hospitals puguin prestar serveis d'atenció sanitària pública a Catalunya.