Els familiars que es cuidin d'una persona dependent també cotitzaran a la Seguretat Social

El govern espanyol ha fixat els requisits que haurà de complir un cuidador de persona dependent per cobrar un sou de l'administració. Podrà ser o un professional o un familiar que sigui el cònjuge o un parent consanguini o per adopció fins a tercer grau. En qualsevol cas, i aquí hi ha el fet destacable, cotitzaran a la Seguretat Social. Això és especialment interessant per als familiars que hagin de deixar la feina per cuidar un parent.
Els familiars que es cuidin d'una persona dependent també cotitzaran a la Seguretat Social
Madrid

Els familiars que es cuidin d'una persona dependent també cotitzaran a la Seguretat Social

El govern espanyol ha fixat els requisits que haurà de complir un cuidador de persona dependent per cobrar un sou de l'administració. Podrà ser o un professional o un familiar que sigui el cònjuge o un parent consanguini o per adopció fins a tercer grau. En qualsevol cas, i aquí hi ha el fet destacable, cotitzaran a la Seguretat Social. Això és especialment interessant per als familiars que hagin de deixar la feina per cuidar un parent.
Actualitzat
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ha explicat després del Consell de Ministres que el cuidador també podrà ser algú de l'entorn de la persona dependent, sempre que compleixi uns mínims requisits. El cuidador d'una persona dependent estarà inscrit a la Seguretat Social, i de la cotització se'n farà càrrec l'Estat.

Els cuidadors familiars podran cobrar un màxim de 487 euros al mes per la feina de cuidar una persona dependent, en funció del grau de dependència que tingui. L’Estat n'assumirà el sou, la cotització a la Seguretat Social i també les despeses de formació fins a 74 euros.

En el cas de les persones que hagin hagut de deixar la feina, per la qual ja havien estat cotitzant a la Seguretat Social, per dedicar-se a l’atenció de la persona dependent, podran mantenir les bases de cotització de l’últim exercici en l’activitat a què es dediquessin.