Els espanyols, sexualment satisfets, tot i reconèixer que dediquen poc temps a les relacions

Els espanyols reconeixen que dediquen poc temps a les seves relacions sexuals, una activitat que es fa en una mitjana de 22 minuts i tant homes com dones autopuntuen amb un notable la seva capacitat sexual. Aquests són alguns dels resultats d'una enquesta feta a gairebé 3.000 persones d'arreu de l'Estat i feta pública amb motiu de la tercera Campanya Nacional de Salut Sexual, amb què es pretén conscienciar la població sobre la importància de les relacions sexuals per millorar la qualitat de vida.
Els espanyols, sexualment satisfets, tot i reconèixer que dediquen poc temps a les relacions
Madrid

Els espanyols, sexualment satisfets, tot i reconèixer que dediquen poc temps a les relacions

Els espanyols reconeixen que dediquen poc temps a les seves relacions sexuals, una activitat que es fa en una mitjana de 22 minuts i tant homes com dones autopuntuen amb un notable la seva capacitat sexual. Aquests són alguns dels resultats d'una enquesta feta a gairebé 3.000 persones d'arreu de l'Estat i feta pública amb motiu de la tercera Campanya Nacional de Salut Sexual, amb què es pretén conscienciar la població sobre la importància de les relacions sexuals per millorar la qualitat de vida.
Actualitzat
El president de l'Associació Espanyola de Salut Sexual, Ignacio Moncada, i la sexòloga Francisca Molero, directora de l'Institut Clínic de Sexologia de Barcelona, han fet públics els resultats d'una enquesta sobre l'activitat sexual dels espanyols, coincidint amb la Campanya Nacional de Salut Sexual, de la qual es desprèn que els espanyols estan satisfets amb les seves relacions sexuals, amb una valoració mitjana d'un 7,25.

La sexòloga Molera destaca la millor valoració que tant homes com dones tenen de la sexualitat femenina, que és "la gran revolució i demostra el potencial de les dones".

Les dones es valoren a si mateixes amb una puntuació més alta (7,36) de la que concedeixen als homes (7,28), i en el cas dels homes també valoren més alt les seves parelles femenines (7,70) que a ells mateixos (7,14).

Tots dos sexes coincideixen en la importància dels jocs preliminars abans de la relació, una pràctica que utilitzen el 90% dels enquestats, tot i que són elles les que demanen més joc eròtic i seducció.

Només un 27,2% dels homes acudeixen a l'uròleg de forma periòdica, mentre que entre les dones gairebé el 80% visita el ginecòleg, la qual cosa demostra, segons els responsables de l'estudi, que falta una cultura de la prevenció sobretot entre la població masculina.

Ignacio Moncada ha assenyalat que als homes encara els costa consultar de forma oberta els seus problemes sexuals, entre els quals destaca l'ejaculació precoç i la impotència.

En el cas de les dones, les disfuncions sexuals més freqüents són, en primer lloc, la falta de desig, seguit de l'anorgasmia, el vaginisme i l'adversió sexual.

La sexòloga ha dit que els problemes com el vaginisme, que consisteix en la contracció dels músculs del terç extern de la vagina i que impedeix la relació, té un tractament fàcil.