Els espanyols consumeixen drogues per diversió, curiositat i per trencar amb les normes

Un estudi sobre el consum de drogues entre els espanyols que ha elaborat la Fundació d'Ajuda a la Drogaaddicció, juntament amb Obra Social Caja Madrid, conclou que la majoria considera que se'n consumeix per diversió, plaer i l'experiència de provar-ho així com per influència de les amistats. En concret, sis de cada deu espanyols entre 15 i 65 anys creu que les drogues es consumeixen, sobretot, per passar-ho bé. En canvi, el 37,9 en consumeix per trencar amb les regles i el 22,4, per provar substàncies noves. Així doncs, el consum de drogues es relaciona, fonamentalment, amb la diversió.
Els espanyols consumeixen drogues per diversió, curiositat i per trencar amb les normes
Estudi FAD

Els espanyols consumeixen drogues per diversió, curiositat i per trencar amb les normes

Un estudi sobre el consum de drogues entre els espanyols que ha elaborat la Fundació d'Ajuda a la Drogaaddicció, juntament amb Obra Social Caja Madrid, conclou que la majoria considera que se'n consumeix per diversió, plaer i l'experiència de provar-ho així com per influència de les amistats. En concret, sis de cada deu espanyols entre 15 i 65 anys creu que les drogues es consumeixen, sobretot, per passar-ho bé. En canvi, el 37,9 en consumeix per trencar amb les regles i el 22,4, per provar substàncies noves. Així doncs, el consum de drogues es relaciona, fonamentalment, amb la diversió.
La Fundació d'Ajuda a la Drogaaddicció ha elaborat una investigació sobre els motius pels quals els espanyols consumeixen drogues. Segons conclou, sis de cada deu espanyols creu que les drogues es consumeixen per passar-ho bé: el 48,2% ho associa a la curiositat i al desig de trobar sensacions noves i el 46,6% ho relaciona amb les modes i la influència de les amistats. Saltar-se les regles i el gust per les noves substàncies són altres dels principals factors perquè els espanyols entre 15 i 65 anys consumeixen drogues. Concretament, el 37,9% i el 22,4% respectivament ho creuen.

Pel que fa al consum de drogues per fer front a conflictes personals, malestars o situacions complicades, el 13,5% creu que el consum de drogues va lligat al fet de sentir-se incòmode en una societat que consideren injusta; el 12,5% ho fa per vèncer la seva inseguretat i el 12,3%, com a mètode per tranquil·litzar-se. Finalment, el 6,5% destaca els problemes laborals per consumir-ne i el 2,4%, els familiars.

Amb aquests resultats, doncs, es confirma la percepció que el consum de drogues es produeix sobretot en espais d'oci i diversió, ja que augmenta el percentatge de persones que en consumeixen pel fet de provar substàncies noves i disminueix el consum per afrontar realitats adverses.

D'altra banda, les diferències de consum segons el sexe s'han reduït i ja són poc rellevants. Tot i que la diferència és poc significativa, hi hauria més homes que consumeixen per diversió mentre que hi hauria més dones que ho fan per problemes personals.

Per edats, els menors de 20 anys són els principals consumidors i ho fan per diversió i curiositat i, juntament amb la franja d'edat entre 25 i 34 anys, perquè els agrada provar substàncies noves. Els que tenen entre 35 i 44 consumeixen droga per inseguretat i problemes familiars o laborals, mentre que els majors de 44 anys ho fan per saltar-se les regles.