Els desocupats de llarga durada amb ascendents amb ingressos no podran accedir a l'ajut de 400 euros

Madrid (ACN).- El Consell de Ministres ha aprovat la pròrroga del pla Prepara, la prestació de 400 euros als aturats sense ingressos, que contempla elevar l'ajut a 450 euros per a aquelles persones que hagin esgotat totes les prestacions i que tinguin dos familiars a càrrec, a banda del cònjugue o parella de fet. La principal novetat que ha anunciat la ministra d'Ocupació, Fátima Báñez, és que a partir d'ara, aquest subsidi tindrà en compte els ingressos dels pares, sempre que visquin dins la mateixa llar. Els beneficis dels ascendents no podran superior al 75 per cent del salari mínim, és a dir, 481 euros.
Els desocupats de llarga durada amb ascendents amb ingressos no podran accedir a l'ajut de 400 euros

Els desocupats de llarga durada amb ascendents amb ingressos no podran accedir a l'ajut de 400 euros

Madrid (ACN).- El Consell de Ministres ha aprovat la pròrroga del pla Prepara, la prestació de 400 euros als aturats sense ingressos, que contempla elevar l'ajut a 450 euros per a aquelles persones que hagin esgotat totes les prestacions i que tinguin dos familiars a càrrec, a banda del cònjugue o parella de fet. La principal novetat que ha anunciat la ministra d'Ocupació, Fátima Báñez, és que a partir d'ara, aquest subsidi tindrà en compte els ingressos dels pares, sempre que visquin dins la mateixa llar. Els beneficis dels ascendents no podran superior al 75 per cent del salari mínim, és a dir, 481 euros.