Els censors de comptes denuncien la reducció en un 60% del nombre d'administradors concursals

Barcelona.- El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya de comptes han elaborat un estudi segons el qual s'està produint un creixent desinterès en el col·lectiu dels auditors en inscriure's en el torn professional per a actuar com a administrador concursal. Aquesta figura correspon a la d'un professional designat per a dirigir el reflotament d'una empresa en concurs o per gestionar la seva liquidació en cas de que no fos possible revertir la situació. A la demarcació de Barcelona, on es registren la major part de processos concursals, el llistat de professionals s'ha reduït en un 60% respecte 2004, any d'entrada en funcionament de la Llei Concursal.
Els censors de comptes denuncien la reducció en un 60% del nombre d'administradors concursals

Els censors de comptes denuncien la reducció en un 60% del nombre d'administradors concursals

Barcelona.- El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya de comptes han elaborat un estudi segons el qual s'està produint un creixent desinterès en el col·lectiu dels auditors en inscriure's en el torn professional per a actuar com a administrador concursal. Aquesta figura correspon a la d'un professional designat per a dirigir el reflotament d'una empresa en concurs o per gestionar la seva liquidació en cas de que no fos possible revertir la situació. A la demarcació de Barcelona, on es registren la major part de processos concursals, el llistat de professionals s'ha reduït en un 60% respecte 2004, any d'entrada en funcionament de la Llei Concursal.