Els bancs faciliten els crèdits per a consum i endureixen els de compra d'habitatges davant la desacceleració del negoci hipotecari

Les entitats bancàries van endurir durant els mesos d'estiu els criteris de concessió d'hipotèques, però van relaxar els d'aprovació per a crèdits a les llars per a consum. El Banc d'Espanya, que ha elaborat l'enquesta que mostra aquests resultats, ha assegurat que la doble tendència respon a "un interès" dels bancs a incrementar l'alternativa dels crèdits per a consum davant la desacceleració del negoci hipotecari.
Els bancs faciliten els crèdits per a consum i endureixen els de compra d'habitatges davant la desacceleració del negoci hipotecari
Madrid

Els bancs faciliten els crèdits per a consum i endureixen els de compra d'habitatges davant la desacceleració del negoci hipotecari

Les entitats bancàries van endurir durant els mesos d'estiu els criteris de concessió d'hipotèques, però van relaxar els d'aprovació per a crèdits a les llars per a consum. El Banc d'Espanya, que ha elaborat l'enquesta que mostra aquests resultats, ha assegurat que la doble tendència respon a "un interès" dels bancs a incrementar l'alternativa dels crèdits per a consum davant la desacceleració del negoci hipotecari.
Actualitzat
L'enquesta, feta a deu entitats financeres espanyoles, ha detectat una desacceleració en la demanda de préstecs per comprar habitatge, a més d'una "moderada contracció" de l'oferta el tercer trimestre de l'any. Segons el director del Banc d'Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, aquest retrocés és conseqüència d'un "cert deteriorament" de les perspectives de les entitats respecte al mercat immobiliari i no de la competència existent, i les expectatives sobre l'activitat econòmica en general, que han continuat influint positivament.

En qualsevol cas, l'enduriment de les condicions per aprovar la concessió d'hipoteques no va ser homogeni, ja que es van incrementar els marges aplicats a les operacions de risc més alt, mentre que es van relaxar altres condicions, com el valor de la garantia i el termini de venciment.

NOTÍCIES RELACIONADES