Els avortaments augmenten un 6,5% a Espanya, amb unes 85.000 interrupcions de l'embaràs el 2004

Les interrupcions voluntàries d'embarassos a Espanya han arribat a les 84.985, xifra que suposa un augment d'un 6,5% el 2004 respecte a l'any anterior. Catalunya, tot i que ha disminuït el nombre d'avortaments, continua sent la tercera comunitat autònoma on se'n practiquen més. La taxa d'avortaments se situa en un 8,94 per cada mil dones. Per edats les taxes més altes es donen en els grups de 20 a 24 anys en dones solteres.
Els avortaments augmenten un 6,5% a Espanya, amb unes 85.000 interrupcions de l'embaràs el 2004
Madrid

Els avortaments augmenten un 6,5% a Espanya, amb unes 85.000 interrupcions de l'embaràs el 2004

Les interrupcions voluntàries d'embarassos a Espanya han arribat a les 84.985, xifra que suposa un augment d'un 6,5% el 2004 respecte a l'any anterior. Catalunya, tot i que ha disminuït el nombre d'avortaments, continua sent la tercera comunitat autònoma on se'n practiquen més. La taxa d'avortaments se situa en un 8,94 per cada mil dones. Per edats les taxes més altes es donen en els grups de 20 a 24 anys en dones solteres.
Actualitzat
El Ministeri de Sanitat i Consum ha explicat que durant el 2004 es van practicar a Espanya més avortaments, concretament un 6,5% més, que durant el 2003. El principal motiu al·legat per les mares per recórrer a la interrupció voluntària de l'embaràs ha estat el risc per a la salut de la mare, en el 96% dels casos. En el 3% dels casos s'ha al·legat la malformació fetal, mentre que la violació ha suposat el 0,02% dels avortaments.

La majoria de les dones que han optat per interrompre el seu embaràs eren solteres, un 64,5%, seguides de les casades, un 25,9%, les separades i les viudes. Pel que fa a l'edat, la major taxa d'avortaments s'ha donat en dones d'entre 20 i 24 anys, seguida per la franja de 25 a 29 i finalment, per la franja de les menors de 20.

Atenent a la formació, la major part de les dones que es van sotmetre a un avortament tenen estudis de segon grau, en un 63,75%, mentre que el 17% només compten amb estudis primaris i un 15,42% amb estudis universitaris.