Els ajuntaments i el Consell del Baix Ebre se sotmetran a una ecoauditoria per analitzar el consum d'aigua dels seus edificis

Tortosa.- El Consell Comarcal del Baix Ebre, Ecologistes en Acció, i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) iniciaran, el segon trimestre d'enguany, una campanya per promoure l'estalvi i l'ús eficient de l'aigua a la comarca. L'objectiu és conscienciar a la ciutadania a través de l'exemple de l'administració més pròxima com són els ajuntaments i el Consell Comarcal. Així, un dels punts d'aquesta campanya, és l'elaboració d'ecoauditories als ajuntaments de cadascun dels catorze municipis de la comarca i de la seu del Consell per conèixer el seu consum d'aigua. L'estudi analitzarà cada punt d'abastament d'aigua que hi ha a l'edifici, es mesurarà l'aigua que es gasta per minut, i es faran les recomanacions pertinents si es detecten pèrdues en alguna aixeta.
Els ajuntaments i el Consell del Baix Ebre se sotmetran a una ecoauditoria per analitzar el consum d'aigua dels seus edificis

Els ajuntaments i el Consell del Baix Ebre se sotmetran a una ecoauditoria per analitzar el consum d'aigua dels seus edificis

Tortosa.- El Consell Comarcal del Baix Ebre, Ecologistes en Acció, i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) iniciaran, el segon trimestre d'enguany, una campanya per promoure l'estalvi i l'ús eficient de l'aigua a la comarca. L'objectiu és conscienciar a la ciutadania a través de l'exemple de l'administració més pròxima com són els ajuntaments i el Consell Comarcal. Així, un dels punts d'aquesta campanya, és l'elaboració d'ecoauditories als ajuntaments de cadascun dels catorze municipis de la comarca i de la seu del Consell per conèixer el seu consum d'aigua. L'estudi analitzarà cada punt d'abastament d'aigua que hi ha a l'edifici, es mesurarà l'aigua que es gasta per minut, i es faran les recomanacions pertinents si es detecten pèrdues en alguna aixeta.