El Vendrell assolirà un 44% d'estalvi energètic amb el nou contracte d'enllumenat públic

El Vendrell (ACN).- La junta de govern de l'Ajuntament de Vendrell ha adjudicat el contracte de servei energètic i manteniment integral de l'enllumenat públic, del sistema semafòric i dels accessos automatitzats de l'illa de vianants del municipi a l'empresa Mercader Integral SL, una de les nou firmes que hi aspiraven. L'import del contracte és de 6,12 MEUR per a un total de catorze anys no prorrogables. En els primers vuit mesos, l'adjudicatària haurà de fer una inversió inicial d'1,89 MEUR en mesures per aconseguir un estalvi en el consum energètic anual que arribarà a un 44%. Segons el consistori, es passarà d'un consum anual de 7,3 GkWh i un cost de 964.000 euros, a 4,7 GkWh i 458.000 euros.
El Vendrell assolirà un 44% d'estalvi energètic amb el nou contracte d'enllumenat públic

El Vendrell assolirà un 44% d'estalvi energètic amb el nou contracte d'enllumenat públic

El Vendrell (ACN).- La junta de govern de l'Ajuntament de Vendrell ha adjudicat el contracte de servei energètic i manteniment integral de l'enllumenat públic, del sistema semafòric i dels accessos automatitzats de l'illa de vianants del municipi a l'empresa Mercader Integral SL, una de les nou firmes que hi aspiraven. L'import del contracte és de 6,12 MEUR per a un total de catorze anys no prorrogables. En els primers vuit mesos, l'adjudicatària haurà de fer una inversió inicial d'1,89 MEUR en mesures per aconseguir un estalvi en el consum energètic anual que arribarà a un 44%. Segons el consistori, es passarà d'un consum anual de 7,3 GkWh i un cost de 964.000 euros, a 4,7 GkWh i 458.000 euros.