El Vall d'Hebron és el primer hospital d'Espanya amb unitat de diagnòstic i tractament de placenta accreta

Aquesta patologia té un 7% de mortalitat i augmenta a causa del nombre creixent de cesàries
El Vall d'Hebron és el primer hospital d'Espanya amb unitat de diagnòstic i tractament de placenta accreta
Barcelona

El Vall d'Hebron és el primer hospital d'Espanya amb unitat de diagnòstic i tractament de placenta accreta

Aquesta patologia té un 7% de mortalitat i augmenta a causa del nombre creixent de cesàries
Redacció Actualitzat
Hospital Universitari Vall d'Hebron (ACN)

Hospital Universitari Vall d'Hebron (ACN)

L'Hospital Vall d'Hebron és el primer de tot l'estat que té una unitat de diagnòstic i tractament de placenta accreta. Això afecta un de cada 533 embarassos i suposa un risc per a la vida de la mare.

La placenta està normalment adherida a la matriu. Quan una anomalia fa que la placenta penetri dins l'úter i envaeixi la paret muscular, s'origina la placenta accreta. En aquests casos, la placenta no s'expulsa de forma espontània durant el part i això pot causar hemorràgies greus que fan perillar la vida de la gestant.

A l'Hospital Universitari Vall d'Hebron hi ha l'únic servei de tot l'estat dedicat a aquesta patologia. El doctor Manel Castells, que coordina la unitat, diu que totes les gestants en risc s'haurien de derivar a aquest centre per poder-ne fer el seguiment."El diagnòstic precoç hauria d'estar a l'abast de tothom i només requeriria que el professional que té embarassos recordés l'associació entre cesària anterior i placenta prèvia. Com més cesàries anteriors se li hagin fet a la pacient, la probabilitat de placenta accreta és més gran. El següent pas seria investigar la presència de placenta accreta. Si hi ha un dubte raonable, remetre-la a un centre especialitzat, que en aquest cas és el nostre."La placenta accreta fa que els parts s'avancin a la setmana 34 de gestació. Primer es treu el nadó per on no hi ha placenta i després extirpen l'úter sencer per evitar l'hemorràgia.

Aquesta patologia té un 7% de mortalitat i augmenta a causa del nombre creixent de cesàries.