El Solsonès és l'única comarca de la Catalunya Central on el PIB creix per sobre de la mitjana catalana

Solsona.- La darrera edició de l'Anuari Econòmic Comarcal de Caixa Catalunya, publicat la setmana passada, ofereix un diagnòstic de l'economia catalana durant l'any 2005, que es desglossa per comarques. De la lectura d'aquest se'n desprèn que el Solsonès és l'única comarca de la Catalunya Central que va augmentar el seu Producte Interior Brut (PIB) per sobre de la mitjana catalana.
El Solsonès és l'única comarca de la Catalunya Central on el PIB creix per sobre de la mitjana catalana

El Solsonès és l'única comarca de la Catalunya Central on el PIB creix per sobre de la mitjana catalana

Solsona.- La darrera edició de l'Anuari Econòmic Comarcal de Caixa Catalunya, publicat la setmana passada, ofereix un diagnòstic de l'economia catalana durant l'any 2005, que es desglossa per comarques. De la lectura d'aquest se'n desprèn que el Solsonès és l'única comarca de la Catalunya Central que va augmentar el seu Producte Interior Brut (PIB) per sobre de la mitjana catalana.