El sistema tarifari integrat s'ampliarà a Tarragona, Girona, Lleida i les Terres de l'Ebre

Els àmbits metropolitans de Tarragona, Girona, Lleida i les Terres de l'Ebre disposaran d'un sistema tarifari integrat, de manera que l'usuari pugui fer servir diferents mitjans de transport amb un bitllet únic. En el cas de Tarragona i en el termini màxim de dos mesos es constituirà l'Entitat del Transport Metropolità del Camp de Tarragona.
El sistema tarifari integrat s'ampliarà a Tarragona, Girona, Lleida i les Terres de l'Ebre
Tarragona / Girona / Lleida

El sistema tarifari integrat s'ampliarà a Tarragona, Girona, Lleida i les Terres de l'Ebre

Els àmbits metropolitans de Tarragona, Girona, Lleida i les Terres de l'Ebre disposaran d'un sistema tarifari integrat, de manera que l'usuari pugui fer servir diferents mitjans de transport amb un bitllet únic. En el cas de Tarragona i en el termini màxim de dos mesos es constituirà l'Entitat del Transport Metropolità del Camp de Tarragona.
Actualitzat
El Pla de Transports de Viatgers de la Generalitat preveu fixar el sistema tarifari integrat que ja s'aplica a l'àmbit metropolità de Barcelona a través de l'Autoritat Metropolitana del Transport a Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre, de manera que l'usuari pugui accedir a diferents mitjans amb un mateix bitllet. La majoria d'aquestes actuacions estan pensades per aplicar-les, com a molt tard, el 2005. El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, ha explicat que per impulsar els nous sistemes s'hauran de constituir consorcis amb les administracions afectades i els operadors de transport implicats en cada cas.