El sistema RED de la Seguretat Social té un milió d'empreses usuàries

Els documents de cotització dels treballadors a la Seguretat Social es fan en un 84% dels casos per mitjà del sistema Remissió Electrònica de Documents (RED). El RED, que funciona des de 1996, permet l'enviament i la recepció de documents entre l'empresa i la Seguretat Social durant 24 hores al dia 365 dies l'any de manera telemàtica. A finals d'any, el RED utilitzarà Internet com a xarxa.
El sistema RED de la Seguretat Social té un milió d'empreses usuàries
Administració

El sistema RED de la Seguretat Social té un milió d'empreses usuàries

Els documents de cotització dels treballadors a la Seguretat Social es fan en un 84% dels casos per mitjà del sistema Remissió Electrònica de Documents (RED). El RED, que funciona des de 1996, permet l'enviament i la recepció de documents entre l'empresa i la Seguretat Social durant 24 hores al dia 365 dies l'any de manera telemàtica. A finals d'any, el RED utilitzarà Internet com a xarxa.
Actualitzat
Al voltant d'un milió d'empreses, amb més d'onze milions de treballadors adscrits, transmeten a través del sistema Remissió Electrònica de Documents (RED) de la Seguretat Social els documents de cotització dels seus treballadors, davant les 51.000 empreses que ho feien al desembre de 1996, segons dades facilitades pel Ministeri de Treball i Afers Socials. D'aquesta manera, el 84% dels documents de cotització a la Seguretat Social dels treballadors per compte d'altri es transmeten ja a través d'aquest sistema, un servei gratuït que permet a les empreses i professionals col·legiats fer gestions de cotització i afiliació amb la Tresoreria General de la Seguretat Social a través de l'ordinador. Els moviments d'afiliació que es fan a través d'aquest sistema han passat de 174.577 al desembre de 1996 a més de 17 milions en el mateix mes del 2000, i al final del 2001 es preveu que aquesta xifra s'elevi a 25 milions de moviments. La Tresoreria de la Seguretat Social ofereix aquest servei a empreses, agrupacions d'empreses i professionals col·legiats. Permet l'intercanvi d'informació i documents amb la Tresoreria General de la Seguretat Social a través de mitjans telemàtics i facilita el compliment de les gestions de cotització i afiliació durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. La intenció de la Seguretat Social és poder oferir, pròximament, el servei RED a través d'Internet. Les primeres proves es faran a partir de l'octubre d'aquest any, amb l'objectiu que a finals d'aquest any la gestió d'aquest sistema es faci completament a Internet.