El sistema de notes a l'ESO, a punt de canviar

Al butlletí de notes ja no hi haurà números, només es dirà si ha aconseguit un assoliment excel·lent, notable o satisfactori
El sistema de notes a l'ESO, a punt de canviar

El sistema de notes a l'ESO, a punt de canviar

Al butlletí de notes ja no hi haurà números, només es dirà si ha aconseguit un assoliment excel·lent, notable o satisfactori
Redacció Actualitzat
Una classe amb alumnes d'ESO

Els alumnes d'ESO ja no trauran cincs, sets o nous. A partir del curs que ve Ensenyament aplicarà a la Secundària obligatòria el mateix sistema que ja ha implantat a la Primària: l'avaluació per competències.

El departament de Meritxell Ruiz té pràcticament enllestit el decret que regularà la implantació a l'ESO d'aquest nou sistema d'avaluació. Tal com ja s'està fent des d'aquest curs a Primària, és molt probable que a partir de setembre els docents de Secundària avaluïn com progressa cada alumne i no el resultat que ha aconseguit en una determinada assignatura o examen.

Al butlletí de notes ja no hi haurà números, només es dirà si ha aconseguit un assoliment excel·lent, notable o satisfactori, o si no ha arribat als objectius prefixats. El canvi en l'avaluació respon a les modificacions que s'han fet en el currículum, on es pretén que es treballi més per competències que per assignatures.

Ensenyament ja va canviar el sistema d'avaluació a Primària, que ja no serà amb notes del 0 al 10, sinó en quatre graus d'assoliment. Ho va anunciar al final del primer trimestre d'aquest curs.

Al final d'aquest curs els alumnes de Primària només tindran 4 qualificacions: "assoliment excel·lent" (AE), "assoliment notable" (AN), "assoliment satisfactori" (AS) i "no assoliment" (NA) per a les assignatures suspeses.