El síndic denuncia el buit normatiu en relació amb la videovigilància privada

El síndic de greuges denuncia, en el seu informe del 2003, la falta d'una regulació específica per a les instal·lacions de videovigilància privada, bàsicament les càmeres que hi ha a empreses i a entitats bancàries. La sindicatura també posa sobre la taula algunes irregularitats en relació a les càmeres que les administracions fan servir per controlar excessos de velocitat o conductes delictives. En aquest sentit, el síndic diu que és necessari advertir de l'existència d'aquestes càmeres.
El síndic denuncia el buit normatiu en relació amb la videovigilància privada
Síndic de greuges

El síndic denuncia el buit normatiu en relació amb la videovigilància privada

El síndic de greuges denuncia, en el seu informe del 2003, la falta d'una regulació específica per a les instal·lacions de videovigilància privada, bàsicament les càmeres que hi ha a empreses i a entitats bancàries. La sindicatura també posa sobre la taula algunes irregularitats en relació a les càmeres que les administracions fan servir per controlar excessos de velocitat o conductes delictives. En aquest sentit, el síndic diu que és necessari advertir de l'existència d'aquestes càmeres.
Actualitzat
El síndic de greuges considera que l'ús de videocàmeres per al control, la vigilància i la disciplina del trànsit és positiu "si contribueix a protegir drets fonamentals com el dret a la vida i a la integritat física". Tot i això, adverteix que el seu ús "ha de ser estrictament respectuós amb els drets i les llibertats dels ciutadans". En aquest sentit, considera necessari publicitar l'existència d'aquestes càmeres de videovigilància a les carreteres on estan instal·lades ja que, ha dit, "l'aplicació d'aquestes tecnologies ha d'anar més enllà de la constatació d'infraccions i ha de tenir com a prioritat dissuadir conductes perilloses dels conductors, amb l'objectiu últim de potenciar la prevenció en l'àmbit de la seguretat viària". El síndic també denuncia que alguns ajuntaments no sol·liciten la renovació de les autoritzacions necessàries per mantenir en funcionament les càmeres de vigilància a la via pública. En relació en aquests sistemes de videovigilància, la sindicatura considera que cal una llei més clara que clarifiqui, per exemple, els motius pels quals es pot autoritzar una instal·lació d'aquesta mena o que exigeixi un permís especial per posar-los en vehicles de control de trànsit. La sindicatura també considera important que es reguli quan temps es poden guardar les gravacions i qui les custodia, i que es doni garanties als ciutadans que seran informats de la presència de càmeres. Pel que fa a la videovigilància privada, com la que hi ha a supermercats, aparcaments i altres llocs i establiments, la sindicatura alerta que hi ha un "preocupant buit normatiu" i recorda que la seva regulació està pendent des de l'any 97. Aquest anàlisis sobre la videovigilància forma part de l'informe de 2003 elaborat pel síndic de greuges, que l'any passat va rebre un total de 4.571 queixes de ciutadans, la majoria de les quals fan referència als àmbits d'infància, administració general, consum, ordenació del territori i justícia. Destaquen sobretot les queixes per la supressió, per part del Departament d'Ensenyament, del programa d'educació compensatòria per a l'alumnat estranger. Del total d'expedients, 600 són per aquest motiu.