El Síndic demana mesures per evitar els retards de la Llei de la Dependència

Barcelona.- El Síndic de Greuges demana 'mesures organitzatives' per corregir els retards que es produeixen en la tramitació dels ajuts de la Llei de la Dependència, per fer-ne possible la resolució en 'un termini'. També demana millorar la informació a les persones interessades perquè puguin accedir amb més facilitat al seu expedient. Tot plegat, correspon a les més de 300 queixes que ha rebut sobre el tema. Els problemes més freqüents són els retards en la resolució de la valoració, en un 32% dels casos, els endarreriments en l'elaboració del Programa Individualitzat d'Atenció (PIA) que suposen un 28% dels casos i els retards en el cobrament de la prestació, que suposen el 9,5% de les queixes.
El Síndic demana mesures per evitar els retards de la Llei de la Dependència

El Síndic demana mesures per evitar els retards de la Llei de la Dependència

Barcelona.- El Síndic de Greuges demana 'mesures organitzatives' per corregir els retards que es produeixen en la tramitació dels ajuts de la Llei de la Dependència, per fer-ne possible la resolució en 'un termini'. També demana millorar la informació a les persones interessades perquè puguin accedir amb més facilitat al seu expedient. Tot plegat, correspon a les més de 300 queixes que ha rebut sobre el tema. Els problemes més freqüents són els retards en la resolució de la valoració, en un 32% dels casos, els endarreriments en l'elaboració del Programa Individualitzat d'Atenció (PIA) que suposen un 28% dels casos i els retards en el cobrament de la prestació, que suposen el 9,5% de les queixes.