El sector de les telecomunicacions és el sector amb una major conciliació entre família i empresa

Les telecomunicacions s'han convertit en el sector més flexible a l'hora d'implementar polítiques de conciliació entre la vida familiar i la professional a l'estat espanyol, amb una puntuació del 55%. Un 48% de les empreses espanyoles han començat a implantar algunes polítiques de conciliació familiar, però encara no tenen el compromís formal de l'alta direcció que les duria a la creació d'un pressupost amb aquesta finalitat. L'informe, a més, vincula la implantació de la cultura empresarial de la conciliació amb el descens de problemes laborals a l'empresa com l'absentisme.
El sector de les telecomunicacions és el sector amb una major conciliació entre família i empresa
Barcelona

El sector de les telecomunicacions és el sector amb una major conciliació entre família i empresa

Les telecomunicacions s'han convertit en el sector més flexible a l'hora d'implementar polítiques de conciliació entre la vida familiar i la professional a l'estat espanyol, amb una puntuació del 55%. Un 48% de les empreses espanyoles han començat a implantar algunes polítiques de conciliació familiar, però encara no tenen el compromís formal de l'alta direcció que les duria a la creació d'un pressupost amb aquesta finalitat. L'informe, a més, vincula la implantació de la cultura empresarial de la conciliació amb el descens de problemes laborals a l'empresa com l'absentisme.
Actualitzat
Les telecomunicacions són el sector més flexible en polítiques de conciliació de la vida familiar i professional, i superen, per primera vegada, la banca, les assegurances i la salut, segons les dades de l'estudi IFREI 2006 elaborat per l'escola de negocis IESE. Amb tot, no encapçala el rànquing pel que fa a la feina a temps parcial i la reducció de jornada, mesures encapçalades per la publicitat, els mitjans de comunicació, la consultora i els serveis.

L'estudi, que ha estat realitzat sobre un total de 360 empreses enquestades, mostra que les empreses amb menys mesures de conciliació són del sector de la indústria, com ara el tèxtil, el calçat, la confecció, el cuir o fusta, juntament amb la indústria electrònica i del software.

De fet, un 49% de les empreses no tenen un pressupost per a les polítiques de conciliació, mentre que en el 56% dels casos tampoc hi ha un responsable, sinó que la funció l'assumeix una altra persona amb competències més àmplies, sovint la direcció de recursos humans o gerència.

Les empreses han duplicat l'ús d'avantatges laborals després d'un permís llarg, en contrast amb el descens per excedència per curar un familiar que passa del 74% al 2005 al 66% actualment. També creixen de manera considerable la jornada reduïda i a temps parcial, l'horari flexible, l'assegurança d'accidents i la substitució del personal que està de permís.

La implantació de la cultura de la conciliació entre empresa i família té com a conseqüència un descens dels problemes laborals de l'empresa, com l'absentisme, que figura com una de les cinc qüestions que més preocupen el 38% de les grans empreses. Els estudis també alerten que una gran flexibilitat dins la jornada, si bé pot comportar conciliació familiar, també pot comportar una excessiva disponibilitat.

NOTÍCIES RELACIONADES