El sector de la construcció continuarà creixent el 2006 gràcies a les infraestructures

L'any passat la nova vivenda va ser un dels motors del sector de la construcció: es van construir 250.000 habitatges. En canvi, l'obra pública va ser escassa. L'anterior govern havia deixat algunes infraestructures inacabades i d'altres van quedar congelades en espera que entrés en vigor la normativa generada arran de l'enfonsament del Carmel. Aquest any es preveu una situació completament diferent.
El sector de la construcció continuarà creixent el 2006 gràcies a les infraestructures
Barcelona

El sector de la construcció continuarà creixent el 2006 gràcies a les infraestructures

L'any passat la nova vivenda va ser un dels motors del sector de la construcció: es van construir 250.000 habitatges. En canvi, l'obra pública va ser escassa. L'anterior govern havia deixat algunes infraestructures inacabades i d'altres van quedar congelades en espera que entrés en vigor la normativa generada arran de l'enfonsament del Carmel. Aquest any es preveu una situació completament diferent.
Actualitzat
Els contractistes d'obres, però, continuen mostrant-se crítics amb el govern tripartit. En el seu informe de perspectives pel 2006, la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (COCC) recorda que "fa dos anys que vam plantejar deu propostes, per a les quals no hem aconseguit cap resposta". Els constructors lamenten no haver "estat capaços d'aconseguir un mínim ressò d'algun dels departaments del govern de Catalunya".

El president de la COCC, Rafael Romero, s'ha referit en concret "al conseller Antoni Castells", titular d'Economia, i ha recordat que en no tenir-se en compte les propostes de la COCC, la cambra no va poder sumar-se a l'Acord Estratègic per a la Competitivitat que la Generalitat va signar amb els agents socials.

Davant d'aquesta situació, la Cambra de Contractistes ha tornat a posar sobre la taula el mateix paquet de deu propostes per potenciar la competitivitat del sector. Entre aquestes mesures hi ha programar les inversions públiques, publicar un catàleg d'obres per contractar, crear un registre d'empreses que poden optar als concursos, detectar les ofertes anormalment baixes, desenvolupar un arbitratge tècnic que solucioni les diferències de criteri entre l'administració i el cap d'obra, crear un observatori per al sector, un paquet de formació professional dotat de 20 milions d'euros i potenciar les polítiques d'innovació tecnològica.

Malgrat els marges del sector, la COCC parla de "crisi", destacant que l'obra pública a Catalunya el 2005 només ha crescut un 1% i no el 5% previst, a causa de la baixa licitació de l'any 2004, el primer del govern tripartit.

Els contractistes també pensen que cal millorar la formació dels treballadors del sector, que s'han d'introduir les noves tecnologies a peu d'obra i que s'hauria de fer desaparèixer les empreses que no compleixen la normativa, no ofereixen garanties de qualitat ni fan la prevenció de riscos necessària.