El reforç dels sistemes de prevenció serà una de les prioritats de la comissió creada pels vessaments de cru al mar

Tarragona (ACN).- Les funcions de la nova Comissió de Seguiment del Pla de Protecció Integral del Litoral previst per Repsol se centraran en vetllar pel compliment de les mesures acordades i especialment en reforçar la prevenció i la detecció precoç de possibles fuites. La subdelegada del govern espanyol, Teresa Pallarès, ha dit que es vol garantir que qualsevol incidència tingui un impacte mínim i millorar les gestions entre les administracions competents per agilitzar els protocols d'actuació. Una altra de les funcions de la comissió constituïda aquest dijous serà informar de totes les accions, 'amb transparència', a tota la ciutadania i especialment al sector pesquer, al turístic i a les organitzacions ecologistes.
El reforç dels sistemes de prevenció serà una de les prioritats de la comissió creada pels vessaments de cru al mar

El reforç dels sistemes de prevenció serà una de les prioritats de la comissió creada pels vessaments de cru al mar

Tarragona (ACN).- Les funcions de la nova Comissió de Seguiment del Pla de Protecció Integral del Litoral previst per Repsol se centraran en vetllar pel compliment de les mesures acordades i especialment en reforçar la prevenció i la detecció precoç de possibles fuites. La subdelegada del govern espanyol, Teresa Pallarès, ha dit que es vol garantir que qualsevol incidència tingui un impacte mínim i millorar les gestions entre les administracions competents per agilitzar els protocols d'actuació. Una altra de les funcions de la comissió constituïda aquest dijous serà informar de totes les accions, 'amb transparència', a tota la ciutadania i especialment al sector pesquer, al turístic i a les organitzacions ecologistes.