El PSC insta el Govern a recuperar el diàleg amb l'Estat i recuperar l'impost de successions

El PSC insta el Govern a recuperar el diàleg amb l'Estat i recuperar l'impost de successions

El PSC insta el Govern a recuperar el diàleg amb l'Estat i recuperar l'impost de successions

ACN Barcelona.-El PSC ha proposat que el govern recuperi el diàleg amb l'Estat per superar el "bloqueig" en les relacions entre les dues administracions i recuperar l'impost de successions. Aquestes són dues de les propostes de resolució que els socialistes han presentat aquest dimecres en el marc del debat de política general. El PSC constata que des del 2012 les relacions entre els dos governs són "excepcionalment tenses" i per això veu "inexcusable" que s'estableixi un marc de diàleg entre les dues administracions, recuperant la Comissió Bilateral Estat-Generalitat i les comissions mixtes de traspassos, afers econòmics i fiscals i d'infraestructures. D'altra banda, proposa recuperar l'impost de successions per "revertir" els canvis legislatius impulsats pel govern d'Artur Mas.

Pel que fa a les relacions Catalunya-Estat, el PSC constata que la Comissió Bilateral Estat-Generalitat no s'ha reunit des del 19 de juliol del 2011 i veu necessari reprendre aquest marc de diàleg ja que ha de ser el "marc general i permanent" de relació entre les dues administracions. Per això, també considera necessari reactivar la Comissió Mixta de Traspassos Generalitat-Estat per debatre els traspàs de serveis i mitjans de l'Estat per tal que Catalunya pugui exercir les seves competències.En la mateixa línia, insta a reactivar la Comissió Bilateral d'Infrastructures, en el marc de la qual s'hauria de negociar la revisió de la política inversora de l'Estat i acordar un pla d'inversions pels propers cinc anys de les infraestructures bàsiques responsabilitat del govern espanyol. També proposa fer les accions necessàries per "recuperar al màxim" el text de l'Estatut i tornar a plantejar les 23 demandes que l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, va fer al juliol del 2014. La mateixa proposta incorpora la reclamació al Govern d'una llei de reconeixement del plurilingüisme, així com que presenti un incident d'execució davant del Tribunal Constitucional (TC) amb relació a totes les sentències favorables al Govern dictades en conflictes constitucionals de competència i en recursos d'inconstitucionalitat i que no han estat degudament acomplertes pel govern espanyol. Recuperar l'impost de successionsD'altra banda, insta el Govern a presentar un projecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 2017 que incorpori una proposta de reforma de l'impost de successions "que reverteixi els canvis legislatius produïts amb posterioritat a la Llei 19\/2010". En concret, demana que s'acordi revisar les reduccions per parentiu, eliminant la reducció del 99% establerta el 2011, així com que s'introdueixi una reducció variable a la base imposable per garantir que les herències de fins a 100.000 euros pels familiars de primer grau no hauran de pagar l'impost.El PSC aposta perquè l'increment de recaptació obtinguda per aquesta modificació es destini prioritàriament a polítiques d'ocupació, infància i la renda garantida de ciutadania. Estat federalA través d'una proposta de resolució, el PSC reitera la necessita de "urgent" l'establiment d'un nou pacte constituent a través de la redacció d'una nova constitució federal. Aquesta ha de reconèixer el "caràcter plural com a nació de nacions" de l'Estat espanyol. El text estableix que el nou pacte constituent "culminaria després d'un procés en el qual la voluntat de la ciutadania s'hauria d'expressar en diverses ocasions per mitjà del seus representants amb una expressió directa, via referèndum, de al ciutadania catalana, juntament amb el conjunt de la ciutadania espanyola, per tal d'aprovar-lo o rebutjar-lo". La seva aposta és que la nova constitució estableixi una clàusula de competències a l'estat federal que atorgui totes les altre als ens federals però "suprimint les clàusules de prevalença i supletorietat que han estat font de confusió". També proposa limitar el control del TC, la descentralització del poder judicial, la regulació del finançament dels ens federals, el reconeixement dels drets històrics en el foment de l'autogovern de Catalunya i el seu reconeixement com a nació, entre d'altres. Nou finançament autonòmicEl PSC ha presentat també una proposta de resolució concreta per un nou sistema de finançament en la que recorda que s'hauria d'haver establer un nou sistema el 2014. Els socialistes acusen el Govern no haver "volgut iniciar el diàleg" per arribar a aquest nou model i considera que hauria d'esgotar "totes les vies" per aconseguir més ingressos pels catalans. Per això, aposta per convocar la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat per tal d'iniciar el diàleg sobre aquest nou model, defensar el model basat en el principi d'ordinalitat, autonomia financera, suficiència i solidaritat i reclamar al govern espanyol que transfereixi a la Generalitat la totalitat dels fons que resten pendents d'abonar a Catalunya i en especial els derivats de la disposició addicional tercera de l'Estatut. En la mateixa proposta, proposa que es constati que l'Estat ha estat injust en el repartiment dels objectius del dèficit entre l'Estat i les comunitats autònomes i que es doni suport al Govern per demanat amb la resta dels territoris que es convoqui el Consell de Política Fiscal i Financera per demanar una flexibilització del deute públic.Reactivació de l'economia i més inversió socialA banda d'aquestes qüestions, hi ha un conjunt de propostes que van encaminades a aconseguir més inversió social i la reactivació de l'economia. Pel que fa a les primeres, hi ha un conjunt de propostes per aconseguir la igualtat d'oportunitat ens àmbits com l'educació o la salut. En educació, reclama comparèixer a la Comissió d'Ensenyament per explicar els incompliments en diferent matèries, presentar un pla per recuperar la sisena hora i donar compliment a l'acord perquè totes les famílies per sota de l'IRSC tinguin una beca.En salut, proposa un pal per revertir les llistes d'espera, un pla d'increments pressupostaris i d'inversions sanitàries per arribar a una despesa per càpita de 1.500 euros el 2020 i un pla estratègic de la Primària, entre d'altres. Altres propostes van encaminades a millorar l'aplicació de la llei d'independència. Un altre bloc de propostes tracten sobre la qualitat institucional i la cohesió territorial i integra propostes com la reforma de l'administració pública, la limitació salarial dels alts càrrecs i la convocatòria de places de funcionaris públics, més enllà de les anunciades aquest dimecres pel president. Altres propostes presentades pel PSC són una modificació de la llei de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics perquè siguin els municipis els que gestionin la recaptació o que es reactivi l'economia apostant per l'activitat industrial.