El programa Girona Actua insereix 345 persones dins del mercat laboral durant el 2015

El programa Girona Actua insereix 345 persones dins del mercat laboral durant el 2015

El programa Girona Actua insereix 345 persones dins del mercat laboral durant el 2015

ACN Girona.-El programa Girona Actua de l'Ajuntament de Girona ha aconseguit inserir laboralment 345 persones. Aquesta xifra és un 63% més en comparació amb el nombre d'insercions que es van assolir el 2014. En més de la meitat dels casos (57%) han aconseguit contractes a jornada completa i un 29% dels 345 participants eren persones majors de 45 anys. Durant el 2014 i el 2015 des del programa s'han gestionat 2.524 derivacions, un 66% provinents dels serveis d'atenció social del mateix ajuntament. En total, durant aquest període, 944 persones hi ha participat i un 59% ha aconseguit trobar feina. A grans trets, la majoria dels participants són majors de 30 anys, amb poca formació i que es troben en situació d'atur de llarga durada. A més, acostumen a ser famílies monoparentals o tenen persones al seu càrrec. De cara a l'any vinent, la tinenta d'alcalde i regidora d'Igualtat, Sílvia Paneque, ha remarcat que volen destinar gran part dels 500.000 euros de la convocatòria als aturats de llarga durada de més de 45 anys i a programes ocupacionals de barris.

"Els 500.000 euros de la convocatòria del 2016 han d'anar destinats a les franges d'aturats més cronificades, aturats de llarga durada de més de 45 anys i a programes ocupacionals de barris", ha assenyalat la regidora d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat de l'Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque. Per aconseguir-ho, es reduiran alguns dels recursos que fins ara es dedicaven al col·lectiu més jove de Girona Actua ja que, tal i com ha explicat la regidora, s'han aconseguit més recursos de fons europeus per fer front a polítiques actives d'ocupació juvenil. Aquesta és una de les principals novetats de les noves bases juntament amb el fet que a partir d'ara es demanarà en alguns casos que les empreses que participen en el programa fent contractacions assumeixin una major part del sou de les persones contractades. "Entenem que les dades macroeconòmiques han millorat i per això demanem aquest esforç conjunt entre l'administració i l'empresa privada", ha comentat la regidora. "Tot i això, des de l'ajuntament, fins que el mercat laboral no pugui crear llocs de treball per rebaixar significativament el nombre d'aturats a la ciutat, seguirem amb aquesta política d'incentius a la contractació", ha assegurat Paneque. Al mateix temps i a través de Girona Actua, el consistori continuarà fent actuacions als barris per potenciar "la cohesió" mitjançant les "petites millores als espais comuns". El programa Girona Actua va néixer a finals del 2013 dirigit a fomentar l'ocupació dels col·lectius en situació de major vulnerabilitat social de la ciutat i donar suport a l'activitat econòmica de l'entorn local. Des del primer moment, va suposar la implicació de diferents agents socials i econòmics a nivell local i que es va vehicular mitjançant el Consell de Cohesió i Serveis Socials, promogut pel mateix ajuntament. Els sectors principals del Girona Actua són els joves i les persones adultes tot i que cal destacar que hi ha dos itineraris diferents: el formatiu i el laboral. El primer es dirigeix a joves inactius que no han completat els estudis d'ESO o que no disposen de coneixements en competències bàsiques; al segon s'hi incorporen tant joves com persones adultes en situació de vulnerabilitat social, prioritzant els majors de 45 anys, membres d'unitats familiars sense ingressos i les famílies monoparentals sense xarxes de suport.Al llarg del 2014 i el 2015 s'han gestionat des del programa Girona Actua 2.524 derivacions, el 66% de les quals provenien dels serveis d'atenció social (SBAS) del mateix Ajuntament de Girona. En total, durant aquest període, han participat en el programa Girona Actua un total de 944 persones, un 59% de les quals ha trobat feina, ja sigui a través d'ofertes de treball gestionades pel Servei Municipal d'Ocupació, com mitjançant les gestions fetes per la persona participant amb l'orientació, assessorament o tutoria per part dels tècnics del programa.La major part de les persones que han participat en el programa són majors de 30 anys (77%), presenten nivells formatius baixos (50% només tenen estudis primaris), es troben en situació d'atur de llarga durada (61%) i són famílies monoparentals o tenen persones a càrrec (50%).Les actuacions del programa Girona Actua persegueixen la millora del perfil competencial - mitjançant diferents accions formatives- i, en conseqüència, de l'ocupabilitat dels participants, i també l'acompanyament en el procés de recerca de feina, així com el foment de l'activitat econòmica local mitjançant bonificacions a la contractació d'aquestes persones, com a elements facilitadors del seu accés o retorn al mercat de treball. Pel que fa als itineraris formatius amb joves, cal destacar que un 84% dels membres que han completat les accions previstes han retornat al sistema educatiu reglat o han iniciat programes ocupacionals.