El programa d'inserció laboral de l'Ajuntament de Barcelona aconsegueix gairebé 2.000 contractes durant el 2016

El programa d'inserció laboral de l'Ajuntament de Barcelona aconsegueix gairebé 2.000 contractes durant el 2016

El programa d'inserció laboral de l'Ajuntament de Barcelona aconsegueix gairebé 2.000 contractes durant el 2016

ACN Barcelona.-El programa Làbora d'inserció laboral de persones en risc d'exclusió social ha aconseguit un total de 1.967 contractes laborals durant el 2016, amb un increment del 27,9% respecte als 1.537 de l'any anterior. El projecte té com a objectiu fomentar l'ocupació i millorar l'ocupabilitat de persones que tenen especials dificultats d'accés al mercat de treball. Està impulsat pel consistori juntament amb entitats socials. El nombre de persones ateses s'ha incrementat un 20%, passant de 6.865 a 8.278. D'aquestes, 3.304 van acabar el seu itinerari de formació i millora competencial i es pot considerar que estan preparades per participar en un procés de selecció laboral. Pel que fa a la temporalitat de la contractació, les dades són millors que en el conjunt de la ciutat.

L'Ajuntament destaca que el projecte, impulsat per l'Institut Municipal de Serveis Socials juntament amb les entitats socials Creu Roja, ECAS i FEICAT, busca fomentar l'ocupació i millorar l'ocupabilitat de persones amb especials dificultats d'accés al mercat de treball de la capital catalana.El programa es va crear finals del 2014 i ara compleix el seu segon any complet de vida. Durant el primer any, va comptar amb un pressupost d'1,8 milions d'euros, una quantitat que l'any passat va incrementar-se fins als 3,2 milions i dels quals l'Ajuntament va aportar un 90% i el 10% restant va recaure en les entitats socials. Segons el consistori, gran part d'aquest increment del pressupost s'ha produït per assumir internament les formacions dels participants, amb la implementació de fins a 24 noves accions formatives i l'ampliació de sis nous punts Làbora a la ciutat.També s'ha incrementat al voltant del 20% el nombre de persones ateses al programa durant l'any passat, en passar de 6.865 a 8.278. D'altra banda, cal destacar la capacitació de 3.304 participants que van completar el seu itinerari de formació i millora competencial i que, per tant, es considera que ja estan preparats per participar d'un procés de selecció laboral. D'aquestes 3.304 participants, que representen el 40% de les 8.278 persones ateses, prop de la meitat (48,8%) van trobar feina a través del projecte."Barcelona està consolidant un model d'inserció laboral propi fet amb les entitats i orientat a persones en risc d'exclusió", ha destacat en roda de premsa la tinenta d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, que també ha lamentat que la temporalitat actual del mercat, fruit de la reforma laboral, fa que les empreses no tinguin "cap incentiu" per fer contractes fixos. Per la seva banda, el secretari de FEICAT, Albert Alberich, ha defensat el Làbora com un "programa de ciutat que neix de l'entesa entre l'Ajuntament i les entitats socials". Alberich també ha destacat la vocació de millora permanent del projecte per aconseguir trobar feina al major nombre possible de persones en risc d'exclusió.El programa ha pogut constatar també que l'actual comportament del mercat laboral té una gran assignatura pendent, ja que continua fomentant la precarietat i la temporalitat dels contractes que se signen. D'entre els 1.967 contractes que es van formalitzar l'any passat només 93 van ser indefinits o fixes discontinus i la resta van ser temporals o d'obra i servei. No obstant, destaca que el 63,3% var ser a jornada completa i que més de la meitat van tenir una durada de més de tres mesos. De fet, les dades de temporalitat són més positives entre les persones participants del programa que no pas en el mercat laboral de Barcelona en general. Així ho reflecteixen les xifres que recull l'informe de conjuntura del Consell Econòmic i Social de Barcelona. Així, mentre al conjunt de la ciutat el 41,8% dels contractes que es van signar durant el 2016 van ser de menys d'un mes de durada, dins del Làbora aquest percentatge es redueix al 25,5%. A banda d'això, els resultats del programa confirmen també les mancances del circuits habituals per a la inserció de la població més vulnerable perquè l'objectiu, segons apunta l'Ajuntament, no és només trobar feina a les persones derivades des dels centres de serveis socials sinó que també és fer un acompanyament personalitzat d'aquestes persones, profunditzar en la responsabilitat social de les empreses i millorar les capacitats i l'ocupabilitat dels participants, a banda de lluitar contra l'estigma que dificulta la contractació de determinats col·lectius. La dificultat de vincular el col·lectiu majoritari que atén el programa, que es troba en una situació de vulnerabilitat molt elevada amb casuístiques multifactorials (atur de llarga durada, manca d'hàbits laborals o una edat activa avançada, entre d'altres), s'aborda a partir de la tasca conjunta dels serveis socials i els 56 professionals de les 23 entitats que conformen el Làbora.Pel que fa al perfil, del total de 8.278 persones participants el 55% van ser dones i el 45% restant van ser homes. Per edats, destaquen el col·lectiu d'entre 35 i 44 anys i el de 45 a 54 anys, tots dos amb percentatges del 31% sobre el total d'atencions. Per districtes, és Nou Barris el lloc d'on provenien la majoria dels participants (18,8%), seguit de Sant Martí (14,7%), Ciutat Vella (11%) i Sants Montjuïc (10,9%). Pel que fa als 1.967 contractes signats destaquen aquells que tenen a veure amb els serveis a les empreses, per davant del turisme i l'hoteleria, el comerç i la construcció. Un total de 1.245 contractes van ser a jornada completa, 558 a jornada parcial i 164 per hores.L'Ajuntament recorda que el programa Làbora és una de les diverses estratègies que actualment desenvolupa a través del seu Pla d'Actuació per l'Ocupació, dissenyat per Barcelona Activa, i que aquest any comptarà amb 37 milions d'euros en total. En base a aquest conjunt d'activitats i programes, l'any passat es van atendre en total més de 28.000 persones a la ciutat, segons el consistori.