El primer tram del desdoblament del col·lector de salmorres des d'Abrera fins al mar entra en funcionament

Barcelona.- L'Agència Catalana de l'Aigua ha posat en funcionament el primer tram del desdoblament del col·lector de salmorres, entre la potabilitzadora d'Abrera i l'emissari submarí de la depuradora del Baix Llobregat. Aquest desdoblament, fet en un tram de 32 quilòmetres, permet atorgar més seguretat a la instal·lació i absorbir la connexió d'aportacions de salmorra procedents dels nous tractaments que s'estan incorporant a les plantes potabilitzadores d'abastament d'Abrera (electrodiàlisi reversible) i de Sant Joan Despí (osmosi inversa), per millorar la qualitat de l'aigua del Llobregat. Aquesta actuació millora el gust i l'olor de l'aigua que arriba als ciutadans.
El primer tram del desdoblament del col·lector de salmorres des d'Abrera fins al mar entra en funcionament

El primer tram del desdoblament del col·lector de salmorres des d'Abrera fins al mar entra en funcionament

Barcelona.- L'Agència Catalana de l'Aigua ha posat en funcionament el primer tram del desdoblament del col·lector de salmorres, entre la potabilitzadora d'Abrera i l'emissari submarí de la depuradora del Baix Llobregat. Aquest desdoblament, fet en un tram de 32 quilòmetres, permet atorgar més seguretat a la instal·lació i absorbir la connexió d'aportacions de salmorra procedents dels nous tractaments que s'estan incorporant a les plantes potabilitzadores d'abastament d'Abrera (electrodiàlisi reversible) i de Sant Joan Despí (osmosi inversa), per millorar la qualitat de l'aigua del Llobregat. Aquesta actuació millora el gust i l'olor de l'aigua que arriba als ciutadans.