El PP de Tortosa aposta pel creixement industrial de la ciutat

El PP de Tortosa proposa que l'ajuntament adquireixi terrenys del polígon Catalunya-Sud per cedir-los en condicions a les empreses que vulguin instal·lar-s'hi. A més a més, entre les principals mesures que s'inclouen dintre del pla estratègic del creixement industrial del PP hi ha la redacció d'un Pla Director de la Indústria, l'impuls a un Pla d'Industrialització per part del govern de l'estat espanyol i la creació d'una empresa mixta de capital de risc.
El PP de Tortosa aposta pel creixement industrial de la ciutat
Tortosa

El PP de Tortosa aposta pel creixement industrial de la ciutat

El PP de Tortosa proposa que l'ajuntament adquireixi terrenys del polígon Catalunya-Sud per cedir-los en condicions a les empreses que vulguin instal·lar-s'hi. A més a més, entre les principals mesures que s'inclouen dintre del pla estratègic del creixement industrial del PP hi ha la redacció d'un Pla Director de la Indústria, l'impuls a un Pla d'Industrialització per part del govern de l'estat espanyol i la creació d'una empresa mixta de capital de risc.
Actualitzat
El candidat popular a l'alcaldia de Tortosa, Joaquim Fabra, ha presentat avui el Pla Estratègic de Creixement Industrial 2003-2007, l'objectiu principal del qual és establir el sector de la indústria com a principal eix de creixement de la ciutat. "El Partit Popular considerem que, potenciant la indústria, aconseguirem dinamitzar la resta de sectors productius de la ciutat, es crearan més llocs de treball i, per tant, traurem Tortosa de l'estat d'aïllament en què l'ha deixat Joan Sabaté", ha afirmat Fabra. El programa de govern del Partit Popular preveu l'adquisició de terrenys de les fases primera, segona i tercera del polígon industrial Catalunya-Sud per cedir-lo en condicions favorables a les empreses que decideixin instal·lar-se al municipi. Pel candidat popular, la solució al creixement econòmic de Tortosa passa perquè l'ajuntament ofereixi a les empreses terrenys a baix preu: "Així incrementarem el nonbre d'habitants de la ciutat, aturarem l'emigració dels joves cap a ciutats amb ofertes de treball més diversificades." El Pla Estratègic de Creixement Industrial també preveu la redacció de diferents plans de viabilitat industrial sectorial, que permetran realitzar estudis sectorials de les diverses potencialitats i possibilitats reals d'implantació a Tortosa d'empreses. En aquest sentit, Fabra ha apuntat dos exemples de plans de viabilitat, el sector químic i el logístic. El candidat popular ha assegurat que "són indústries respectuoses amb el medi ambient i generadores de molts llocs de treball". Si el PP governa a l'alcaldia de Tortosa, promourà la implantació d'un Pla d'Industrialització de les Terres de l'Ebre que posi l'accent al municipi. L'última mesura que té en compte el Pla Estratègic de Creixement Industrial és la constitució d'una empresa mixta de capital de risc que tindria com a funció fomentar la iniciativa empresarial a Tortosa. Aquesta empresa avaluaria la viabilitat i rendibilitat dels nous projectes i podria participar financerament en la seva posada en marxa.