El POUM de Granollers queda temporalment suspès per unes sentències

Granollers (ACN).- El Pla d'Ordenació Urbana Municipal de Granollers (POUM), vigent des de 2007, ha quedat suspès temporalment com a conseqüència del compliment d'unes sentències estimades en part sobre els recursos de Brenntag Quimica SA, Josep Marimon Enric i Autoliv Kle, SA. Són tres empreses que van interposar recurs contra l'aprovació definitiva del pla. Tot plegat, comportarà iniciar un nou tràmit d'informació pública del POUM, de la part afectada per les sentències, i la suspensió temporal de la seva execució. L'Ajuntament ha informat que les llicències d'obres es podran concedir d'acord amb al Pla general anterior "però sense contradir la part del POUM que no s'haurà de sotmetre a informació pública".
El POUM de Granollers queda temporalment suspès per unes sentències

El POUM de Granollers queda temporalment suspès per unes sentències

Granollers (ACN).- El Pla d'Ordenació Urbana Municipal de Granollers (POUM), vigent des de 2007, ha quedat suspès temporalment com a conseqüència del compliment d'unes sentències estimades en part sobre els recursos de Brenntag Quimica SA, Josep Marimon Enric i Autoliv Kle, SA. Són tres empreses que van interposar recurs contra l'aprovació definitiva del pla. Tot plegat, comportarà iniciar un nou tràmit d'informació pública del POUM, de la part afectada per les sentències, i la suspensió temporal de la seva execució. L'Ajuntament ha informat que les llicències d'obres es podran concedir d'acord amb al Pla general anterior "però sense contradir la part del POUM que no s'haurà de sotmetre a informació pública".